Ökat odlingsintresse hos hyresgäster

Stadsodling. Foto: Peter Lydén

Ett av Sveriges största bostadsföretag har märkt av ett ökat intresse för stadsodling bland sina hyresgäster. Det har lett till finare och tryggare utemiljöer, högre biologisk mångfald och bättre kontakt mellan grannarna.

Stockholmshem, som ägs av Stockholms stad, är ett av landets största bostadsföretag med nästan 60 000 hyresgäster. Det är bland dessa som allt fler visat ett intresse för att odla på sina gårdar, både i form av egna odlingslådor och kvartersodlingar tillsammans med grannar. Enligt Stockholmshem är anledningarna troligen höjda matpriser, engagemang för sitt närområde och ett ökat intresse för vad vi äter.

– Att få möjlighet att odla även om du inte har en egen trädgård är positivt för alla. Förutom närodlat ätbart så bidrar det till biologisk mångfald och skapar mötesplatser som är viktiga för trivsel och trygghet, säger Ladan Odaway, kundförvaltare i Hässelby Strand, ett område där odlingsintresset är väldigt stort.

Hon berättar också att barnen på gårdarna ofta vill lära sig mer av odlandet och att deras nyfikenhet även inspirerar föräldrarna.

Andra områden som märkt av ett större intresse är Hökarängen, där antalet odlingslådor ökat med 120 procent jämfört med förra året och Sköldgatan på Södermalm där en odlingsgrupp delar på 50 pallkragar. I Hässelby och Rinkeby erbjuds hyresgäster kvartersodling och i samarbete med Tensta konsthall har det också anordnats gratis odlingskurser för barn och ungdomar.

Det finns även studier som visar på en lång rad andra fördelar med att odla:
Trädgårdsarbete hjälper mot dåligt mående
Att ägna sig åt växter förbättrar mental hälsa
Grönområden minskar risk för stroke
• Grönområden och odlingar viktiga för att motverka luftföroreningar
Grönområden gör stadsbor mer nöjda med livet
Barn med tillgång till jord och växter får bättre immunförsvar

Källa: Stockholmshem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *