Grönområden och odlingar viktiga för att motverka luftföroreningar

Lekplats med grönska. Foto: Bob Tan, CC BY-SA 4.0.

En ny studie på luftföroreningar visar att de många hälsoriskerna som de innebär för barn minskas om det finns grönområden i närheten av hemmet.

Världshälsoorganisationen, WHO, har släppt en rapport baserade på aktuell forskning om vilka skadliga effekter luftföroreningar har. Den har bland annat visat att 93 procent av barnen i världen utsätts för luftföroreningar som ligger över Världshälsoorganisationens riktlinjer. Det innebär en allvarlig risk för deras hälsa och utveckling och enbart under 2016 dog 600 000 unga i världen i skador som kan förklaras av luftföroreningar. Även Europeiska miljöbyrån, det EU-organ som har till uppgift att ta fram tillförlitlig och oberoende information om miljön, har gått ut med varningar om detta stora hot mot folkhälsan och att luftföroreningar även orsakar typ 2-diabetes, systemiska inflammationer eller psykiska störningar som Alzheimers sjukdom och demens.

– Luftföroreningar hämmar våra barns hjärnor och påverkar deras hälsa på fler sätt än vad vi har föreställt oss. Men det finns många enkla sätt att minska utsläppen av farliga föroreningar, säger Maria Neira, läkare och chef för WHO:s institution för folkhälsa och miljö, i ett pressmeddelande.

Det som behövs är bland annat minskad användning av fossila bränslen, förbättrad avfallshantering, renare bränslen för värme och matlagning, renare transporter och mer energieffektiv hus- och stadsplanering.

Vegetation kan hjälpa

En ny studie visar också att grönområden är ett effektivt sätt att minska hälsoriskerna från luftföroreningar. Barn som lever i kvarter med mer grönområden hade något bättre utveckling än barn med liten tillgång till grönområden, även när socioekonomiska faktorer tagits med i beräkningarna. Forskarna bakom studien menar att det delvis kan förklaras med att vegetation minskar de skadliga effekterna av luftföroreningar. Att vistas i naturen och att ha nära till naturliga grönområden i städer så som träd, parker och community gardens (områden där flera personer odlar tillsammans) är av ”fundamental vikt” för barns utveckling.

– Mer forskning behövs, men våra resultat visar att fler grönområden i bostadsområden och runt skolor gynnar barns tidiga utveckling och ger potentiellt även hälsofördelar för resten av livet. Att spendera tid i naturen kan gynna alla, men om vi vill att våra barn ska få en bra start är det viktigt att förse dem med en omgivning berikad av möjligheter till naturkontakt, säger en av forskarna bakom studien, Matilda van den Bosch.

I mitten av oktober släpptes ytterligare en studie som visade att häckar kan utgöra ett effektivt skydd mot luftföroreningar.

LÄS ÄVEN:
• Ny studie: Trädgårdsarbete hjälper mot dåligt mående
• Barn med tillgång till jord och växter får bättre immunförsvar
• Grönområden gör stadsbor mer nöjda med livet
• Människor som har grönområden i närheten lever mer hållbart
• Fler träd avgörande för att kyla ned allt varmare städer

Källor: WHOLäkartidningenCurrent EnvironmentEuropeiska miljöbyrån och University of British Columbia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *