Guide

Marktäckning – för odlingen och mikrolivet

Posted on

Att täcka marken med olika material har många fördelar. Det finns flera slags material att tillgå, men alla passar inte lika bra för alla tillfällen och alla växtslag. En del kan till och med ha ogynnsam inverkan på skörden eller förhållandena i jorden. Organiskt material som gräsklipp, löv, bark, hö, halm, avslagna gröngödslingsväxter och liknande […]

Guide

Gynna jorden med gröngödsling

Posted on

Genom att odla växter som lämnar mycket växtrester samt välja växtslag som har kvävefixerande bakterier på sina rötter kan du få en rad fördelar i din odling. Positiva effekter av gröngödsling • Det tillför mer organiskt material till jorden som i sin tur förbättrar mikroliv och jordkvalitet. • Porvolymen i jorden ökar, det blir mer […]