Grönområden minskar risk för stroke

Park med höga träd. Foto: Erik Hansson

En ny studie från Spanien visar att människor som bor i närheten av grönområden löper mindre risk att drabbas av stroke.

Studien, som är ett samarbete mellan flera sjukhus och forskningsinstitut i Spanien och som publicerats i Environment International, fann att folk som hade grönområden inom 300 meter från den egna bostaden löpte 16 procents lägre risk att drabbas av stroke.

Forskarna undersökte 3,5 miljoner människor i Katalonien i Spanien och fann en direkt koppling mellan nivåer av luftföroreningar kopplade till fordonstrafik, exempelvis kvävedioxid, och antal fall av stroke. Detta visade sig över hela populationen, även när exempelvis socioekonomiska faktorer, rökning eller ålder tagits med i beräkningarna.

– Man bör komma ihåg att till skillnad från andra luftföroreningar, som har olika källor, kommer kvävedioxid främst från vägtrafiken. Därför, om vi verkligen vill minska de många risker som denna förorening utgör för människors hälsa, måste vi genomföra djärva åtgärder för att minska bilanvändningen, säger Cathryn Tonne, forskare vid ISGlobal.

I studien i Katalonien, där Barcelona ingår, uppmättes nivåer på 35 µg kvävedioxid per kubikmeter. Det är anmärkningsvärt nog under EU:s gränsvärden på 40 µg. Världshälsoorganisationen rekommenderar dock max 10 µg/m3. I Stockholm har utsläppen av kvävedioxidföroreningarna minskat kraftigt sedan 2016 och har de senaste fem åren hållit sig under 40 µg/m3.

Exakt varför grönområden minskar risken för stroke och andra så kallade cerebrovaskulära sjukdomar är inte helt klarlagt menar forskarna bakom studien, men det kan ha kopplingar till immunförsvaret, minskad stress och ökad fysisk aktivitet. Tidigare studier har visat att häckar minskar luftföroreningarna och att luftföroreningar påverkar barns utveckling. Enligt Läkemedelsverket drabbas var 5:e kvinna och var 6:e man i Sverige någon gång under sitt liv av stroke.

LÄS ÄVEN:
Grönområden och odlingar viktiga för att motverka luftföroreningar
Inhemska träd betydligt bättre för insektsliv i städer

Källor: Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques och Environment International

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *