Rikare trädgårds guide till träd

Illustration: Jossi Qwiberg

Om du vill gynna biologisk mångfald, klimatet och förbereda din trädgård inför framtiden, finns det inte mycket som är bättre än att plantera ett träd. Det skulle i sådana fall vara att låta träd, som redan finns på platsen, stå kvar. Träd är dessutom lättskötta och platseffektiva eftersom de ger mängder av livsmiljöer på höjden.

När det nämns insatser för biologisk mångfald i trädgårdar så lyfts ofta vikten av blommor, bihotell, fågelholkar, skrymslen och vrår åt småkryp och död ved. Allt detta kan ett gammalt träd bidra med. Det bor mängder av småkryp i springor i barken, bland lavar på grenarna, på bladen, knopparna och inne i veden. Du kan också hänga upp fågelholkar och bihotell för att skapa ännu fler boplatser åt fåglar och småkryp. 

Underskattad blomning

De flesta träd har en blomning som förser mängder av insekter med mat, faktum är att studier visat att träd är underskattade livsmiljöer åt bin. Bina hittar mycket föda i trädkronorna och trädens blommor kan vara avgörande för att många vildbin som vaknar tidigt på våren ska överleva.

Svävfluga hittar mat på en tidigblommande sälg – en väldigt viktig växt för många tidiga insekter. Foto: Erik Hansson

Insats för klimatet

Träd lagrar också väldigt mycket kol och är därmed en av de bästa insatserna för klimatet du kan göra. Dessutom minskar de risken för extrema temperaturer i närmiljön, stoppar vind, minskar risken för översvämning och skyddar mot UV-strålning.

Välj helst inhemskt

Inhemska trädarter, som funnits länge i Sverige, är extra gynnsamma både för fåglar och insekter. Sveriges djur har länge anpassat sig gentemot dessa inhemska växtarter och hittar hos dem livsmiljöer, mat i form av blomning eller bär och skydd mot rovdjur.

Men så länge du inte väljer främmande arter som löper stor risk att bli invasiva (exempelvis silvergran, tysklönn, gudaträd, sitkagran, contortatall, silverpoppel och rödek) så är ett planterat träd bättre än inget. Det är med andra ord inte fel att välja en valnöt, ett plommonträd eller något annat.

Frågor och svar med trädexpert Henrik Bodin

Henrik Bodin, har många års erfarenhet av att arbeta med trädgårdar, både praktiskt och som trädgårdsrådgivare hos Riksförbundet Svensk Trädgård.

Henrik Bodin. Foto: Anna-Karin Fallheden

Vad har du personligen för favoritträd? 

– Mitt favoritträd är äppelträd i alla dess former. Både nya som gamla, framför allt ihåliga gamla träd, har ett ständigt skådespel av olika aktiviteter som ger mer tillfredsställelse att se på än de flesta program på tv:n. Fåglar som letar insekter. Insekter som letar pollen och nektar. Skägglav som svänger i vinden. Solens strålar som silas genom bladverket.

Har du några tips på vad man ska tänka på när man väljer träd?

– Börja med att gör upp en lista på vad du vill få ut av trädet. Vackra blommor, frukt, skugga, fågelliv, vacker siluett på vintern, storlek med mera. Därefter väljer du ett träd som trivs i den miljön som erbjuds och som uppfyller dina önskemål. Placera sedan trädet så det inte växer ut över granntomterna, då finns risk för att grannen sågar bort de grenar som hänger över gränsen och på det sättet skadar trädet.

Finns det några vanliga misstag vid trädplantering som man bör undvika?

– Ta reda på hur stort trädet kommer vara om 20 år. Väldigt många köper träd som blir för stora för platsen. Bara för att dessa träd är större och billigare i plantskolan. Resultatet av fel val blir ofta onödigt mycket skötselarbete i form av beskärning eller nedsågning av trädet i förtid.

En möjlighet för att undvika att ett träd ska ta upp för mycket plats är att använda sig av den urgamla metoden att hamla trädet (läs mer i vår guide)

Hamlade träd. Foto: Uwe Barghaan, CC BY 3.0

– Min tanke kring hamling är att skapa ett träd som kan leva länge utan att ta skada av hamlingen, säger Henrik Bodin. För att uppnå detta bör snittytan där man kapar stammen inte bli större än 10 centimeter i diameter. Vilken höjd man vill hamla på är individuellt. När stammen är avkapad kortar man in alla grenar, så det bara är några centimeter kvar på varje gren eller några löv/knoppar kvar på varje gren. Därefter sågas/klipps alla grenar av vart 3-5:e år. Man lämnar bara några centimeter kvar på varje gren.

Det är ett bra sätt att begränsa trädets krona och höjd, samtidigt som du skördar löv och grenar och låter trädet bli äldre med alla fördelar det ger för biologisk mångfald. Grenarna kan användas till att göra en vedkompost, risstaket eller rishögar åt igelkottar, groddjur och småfåglar och löven blir en utmärkt resurs för att lägga på dina odlingar för att skapa en levande, mer fukthållande jord.

Det finns helt enkelt så många fördelar med att plantera träd att det borde vara svårt att låta bli!

Tips vid planteringen:

• Du kan plantera träd när som helst under året.
• Red ut härvan av ofta hårt packade rötter i krukan innan du stoppar trädet i jorden. Då kan rötterna sprida ut sig i jorden lättare.
• Vattna trädet under de första 2-3 åren för att hjälpa det att etablera sig. Exempelvis med vattensäckar som sakta läcker vatten i marken.
• Köp ett större träd om du har råd. Då “snabbspolar” du trädets tidiga utveckling.

Läs mer om trädplantering i vår artikel.

Tips på träd att plantera

Sälg. Illustration: Jossi Qwiberg

Sälg

Sälgen är ett av de bästa träden för biologisk mångfald och står för den tidiga vårens kanske viktigaste blomning för humlor och andra tidiga småkryp. Många larver nyttjar också trädet under sommaren. Sälg kan odlas minst upp till zon 8 och tål att stå i sol, hakvskugga och fukt.
Läs mer om sälj i vår artikel.


Hagtorn. Illustration: Jossi Qwiberg

Hagtorn

Hagtorn är ett knotigt träd som blir upp till 8 meter högt. I maj-juni ger de nektarrika blommorna mat åt insekter och på hösten är bären uppskattade av fåglar. Flera hundra arter är knutna till hagtorn, som kan odlas minst till zon 4 och tål hamling, torka och fukt.
Läs mer om hagtorn här.


Fläder. Illustration: Jossi Qwiberg

Fläder

Det finns många träd som har högre värden för biologisk mångfald än fläder, men det är ett populärt och lättodlat trädgårdsträd som förgyller din tomt både för dig själv och djuren i närnaturen.
Det kan bli 6-7 meter högt, men kan också hållas betydligt kortare. Både de platta blomklasarna (juni-juli) och bären (höst) kan användas i matlagning (främst sylt och saft) eller lämnas till djuren. Fläder kan odlas minst till zon 4 och tål hamling, viss torka och fukt.
OBS! Förväxla inte med oätlig druvfläder som blommar tidigare (i maj) med äggformade blomklasar och får röda bär.


Ek. Illustration: Jossi Qwiberg

Ek

Ekar (både skogsek och bergek) hör till de bästa träden för biologisk mångfald. Över 1 000 arter är knutna till trädet som kan bli många hundra år och nå en ansenlig storlek. Eller hamlas för att hålla på en lite mer beskedlig höjd.
Kan odlas minst till zon 4 och klarar både viss fukt och torka. Blommar i maj med blommor som kan vara lätta att missa.


Äpple. Illustration: Jossi Qwiberg

Äpple

Fruktträd ska inte underskattas för den biologiska mångfalden. Blomningen på våren och frukten på hösten ger mat åt många djur och trädet är livsmiljö åt 100-200 andra arter. Det finns mängder av olika sorters äpple och de kan odlas i stora delar av landet.


Tips på snabbväxande träd

  • Popplar (exempelvis asp)
  • Salix (viden och sälg)
  • Björkar
  • Pilar

Tips på träd som klarar torka

  • Valnöt
  • Oxel
  • Ekar
  • Päron

LÄS MER:

Bra buskar och träd för biologisk mångfald

Att tänka på innan du planterar träd

Träd underskattas som livsmiljö åt bin

Fåglar mår bäst av inhemska trädarter

Många fördelar med hamlade träd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *