Så kommer vädret och odlandet förändras med klimatet

Torr gräsmatta. Foto: Erik Hansson

Efter ännu en sommar med extremvärme, utbredd torka och skyfall blir det allt tydligare att klimatkrisen redan börjar visa sig. I framtiden kommer effekterna bli betydligt kraftigare. Men hur ska vi förbereda oss inför ett förändrat klimat när det gäller våra trädgårdar och odlingar?

SMHI har gjort klimatmodeller för hur Sverige kommer förändras när temperaturen ökar med 1,5 eller 2 grader jämfört med förindustriell tid. Ingenting i nuvarande trender tyder på att vi ska kunna hålla oss under två graders uppvärmning och det kommer troligen ske redan ungefär om 40-50 år. Ett träd som du planterar idag kommer uppleva ett helt annat klimat som vuxen än som liten planta.

När man pratar om två graders uppvärmning är det också viktigt att poängtera att det är ett globalt snitt. Närmare polerna kommer ökningen bli större och i Sverige beräknas den bli nästan dubbelt så stor som i resten av världen – upp till 3,5 grader. Men det varierar även under årstiderna. Sommaren blir ”bara” i snitt 1-2 grader varmare, men vintern förändras kraftigt med 3-5 graders högre temperaturer. Ännu större är skillnaden på det som räknas som ”kalla” vinterdagar. Dessa beräknas vara 4-7 grader varmare i framtiden. Betydligt färre rubriker om ”köldchocker” och ”issmockor” i framtiden med andra ord och samtidigt betydligt mindre risk eller chans för frost och tjäle. Det är också de varmare vintrarna som troligen kommer bli den tydligaste förändringen framöver tror Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Temperaturförändringen i Sverige sedan 1800-talet visar en tydlig trend. Källa: SMHI

– Det kan vara svårt att känna av skillnaden i en grads uppvärmning på sommaren, men en kortare snösäsong eller färre dagar med minusgrader kommer vara lättare att uppfatta. Vi kan till exempel snart få en första vinter helt utan snö även i mellersta Sverige.

I dagsläget har planeten värmts upp någonstans mellan 1,1 och 1,2 grader jämfört med förindustriell tid. Det kan låta som en minimal förändring att vi snart kan ha en 1,5 eller 2 grader varmare planet, men det innebär väldigt stora förändringar. Som exempel har forskare kommit fram till att 1,5 graders uppvärmning är ungefär vad korallreven klarar av. Passerar vi den gränsen finns risk att dessa viktiga platser för livet i havet slås ut.

Än så länge finns det fortfarande åtminstone en teoretisk chans att hålla uppvärmningen vid 1,5 grader och det skulle göra stor skillnad. För Sveriges del kan det röra sig om en grads mindre uppvärmning jämfört med en en halv grad varmare värld.

– Även en uppvärmning på 1,5 grader innebär en märkbar klimatförändring, berättar Gustav Strandberg.

Gustav Strandberg. Foto: Privat

Förutom värmen kommer det även märkas i form av längre vegetationsperiod, kortare snösäsong och ökad risk för extrema temperaturer, torka och skyfall. Redan 1,5 grader ökar vegetationsperiodens längd med 10-20 dagar i Svealand och Norrland och 20-40 dagar i Götaland. Det blir en längre odlingstid i hela landet med andra ord. Årsnederbörden kommer också troligen öka med i snitt 5-15 procent, framför allt på vintern (ökning med 10-20 procent). Så även om vi får mer nederbörd faller den framför allt utanför växtsäsongen och när det regnar eller snöar är risken högre att det sker rejält.

– Att skyfall blir vanligare är helt logiskt med tanke på att atmosfären är varmare och innehåller därmed mer energi och kan hålla mer vattenånga. Ett moln i ett varmt klimat kan hålla mer vatten än i ett kallare klimat, förklarar Gustav Strandberg.

För odlaren finns det en hel del utmaningar med ett varmare klimat. Möjligheter öppnas upp att odla under en längre period på året och längre norrut i landet. Samtidigt kan själva odlandet bli mer utmanande med skyfall, torrperioder och höga temperaturer. För växterna uppstår också svårigheter när klimatet som de är vana vid förändras så radikalt på kort tid. Hur ska det till exempel gå för de växter vars frön kräver minusgrader för att gro om södra Sverige inte får någon frost längre? Hur påverkas våra många torkkänsliga växter av allt vanligare torka? Hur står de emot angrepp från sjukdomar, svampar och insekter som tidigare inte klarade våra vintrar men snart kan frodas här?

En sak är säker: Framtidens klimat är inte så enkelt som att det bara blir lite varmare.

Läs mer hos SMHI:
• Framtidens klimat
Observerad förändring i Sverige

LÄS ÄVEN:
Växtfavoriten: Den torktåliga kärleksörten
Gotland uppmuntrar till ”fula” gräsmattor i sommar
• Därför bör du samla frön och odla vilda växter i trädgården
Marktäckning – för odlingen och mikrolivet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *