Grönområden gör stadsbor mer nöjda med livet

Park med höga träd. Foto: Erik Hansson

Ekonomi är förvisso viktigt för människors nöjdhet med livet globalt sätt, men bara till en viss gräns. När de grundläggande behoven är uppfyllda är grönområden viktiga för stadsbors lycka.

Träd och grönområden är viktiga i städet. Inte minst för nedkylningen. 2016 gick minst 10 procent av världens el till att kyla ned bostäder. Samtidigt har studier visat att fler träd är avgörande för att kyla ned allt varmare städer. Grönområden i städer har också andra fördelar.

Forskare vid Korea Advanced Institute of Science and Technology har använt satellitdata för att undersöka 90 platser i 60 länder runt om i världen. Alla städer som valts ut har varit tätbefolkade (minst 10 procent av landets population) och bilderna samlades in under sommarperioden.

Dessa data jämfördes sedan med ländernas bruttonationalprodukt och uppgifter från World Happiness Report där invånare i olika städer angett hur nöjda de är med livet. Forskarna har då kunnat ta fram hur grönområden påverkar människors lycka, oavsett landets ekonomiska status.

– Sammanfattningsvis verkar ekonomiskt stöd framför allt vara kopplat till lycka tills att vissa grundläggande krav och levnadsstandarder har uppnåtts. Kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och ökad lycka är dock inte ihållande. Efter en viss nivå verkar grönytor vara relaterade till lycka via andra sociala faktorer, skriver forskarna i sin slutsats.

Författarna till studien anser att politiker bör se till att stadsbor har enkel tillgång till grönområden och att det är viktigt både för industrialiserade länder och utvecklingsländer. Dessutom är det viktigt att ha grönytor i åtanke innan nya områden exploateras eftersom det är svårt att skapa grönområden efter att nya byggnader uppförts.

LÄS ÄVEN:
• Stadsträd av stor betydelse för kollagring och ren luft
• Ny studie: städer viktig miljö för mångfald av vildbin
• Staden som byggs om för att tackla uppvärmningen
• Människor som har grönområden i närheten lever mer hållbart
• Stadsnära grönområden behöver vara vilda
• Qatar har nu AC utomhus för att tackla upphettningen
• Grönområden minskar översvämningsrisk i städer
• Fler träd avgörande för att kyla ned allt varmare städer

Källor: Korea Advanced Institute of Science and Technology och EPJ Data Science

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *