Nyhet

Grönområden och odlingar viktiga för att motverka luftföroreningar

Posted on

En ny studie på luftföroreningar visar att de många hälsoriskerna som de innebär för barn minskas om det finns grönområden i närheten av hemmet. Världshälsoorganisationen, WHO, har släppt en rapport baserade på aktuell forskning om vilka skadliga effekter luftföroreningar har. Den har bland annat visat att 93 procent av barnen i världen utsätts för luftföroreningar som ligger […]

Nyhet

Grönområden gör stadsbor mer nöjda med livet

Posted on

Ekonomi är förvisso viktigt för människors nöjdhet med livet globalt sätt, men bara till en viss gräns. När de grundläggande behoven är uppfyllda är grönområden viktiga för stadsbors lycka. Träd och grönområden är viktiga i städet. Inte minst för nedkylningen. 2016 gick minst 10 procent av världens el till att kyla ned bostäder. Samtidigt har studier […]