Nyhet

Hjälp forskare – rapportera årets första humla

Posted on

Forskare vid Lunds universitet vill ha allmänhetens hjälp för att kartlägga vårens första humlor i hela landet. På så sätt hoppas de få bättre kunskap om hur en allt tidigare vår påverkar humlorna. • Här rapporterar du in vårens första humla och kan läsa mer om undersökningen – De pollinerande insekterna och artmångfald världen över minskar på […]

Guide

Trädgårdar oväntat viktiga för pollinatörer

Posted on

I en ny studie från Storbritannien har forskare tittat på hur mycket som produceras i olika miljöer. De kom fram till att växter i trädgårdar står för en överraskande stor del av den nektar som finns att tillgå i städer och att trädgårdar därmed spelar en avgörande roll för att pollinatörer ska hitta föda. Studien, […]

Guide

Hur många poäng får din trädgård?

Posted on

Är din trädgård “godkänd” eller “utmärkt!”? Hur kan du göra enkla insatser för den biologiska mångfalden så att din poäng och ditt slutbetyg höjs? Det får du hjälp av med den här forskningsbaserade poänglistan. • LÄS ÄVEN: Intervju med forskaren bakom poängtabellen Poänglistan är framtagen av Rasmus Ejrnæs på Århus universitet. Där jobbar han med […]

Guide

Se hela föredraget om Årets rikare trädgård 2020

Posted on

Föredraget med Emma Wahlberg och Lovisa Skagerman, som berättade om sin imponerande trädgård, blev en succé! Ungefär 1500 tittare fick tips om hur en stor, kal gräsmatta kan göras om till en trädgård full av liv. Se hela föredraget här under. Under föredraget fick vinnarna av Årets rikare trädgård 2020 även en lång rad frågor. […]

Guide

Nominera till Årets rikare trädgård 2021

Posted on

I fjol utsåg vi Emma Wahlberg och Lovisa Skagermans tomt i Södermanland till Årets rikare trädgård. Inför 2021 års utmärkelse vill vi gärna få in tips på lämpliga trädgårdar eller kolonilotter som gjort det lilla extra för att gynna den biologiska mångfalden. Känner du någon kandidat eller är du själv kanske lämplig? Skicka in ett […]

Guide

Ritning och guide till att bygga en mulmholk

Posted on

Många fåglar, fladdermöss, skalbaggar, humlor och andra insekter lever i håliga träd. Spara gärna sådana träd i din trädgård och sätt dessutom gärna upp en eller flera mulmholkar för att ytterligare gynna dessa arter som lider av bostadsbrist. Att bygga en mulmholk är enkelt. Följ bara våra instruktioner. En ritning finns längre ned i artikeln. […]

Guide

Årets populäraste artiklar på Rikare trädgård

Posted on

Vi startade Rikaretradgard.se i somras och har sedan dess publicerat en bit över 50 artiklar om exempelvis hur du lockar fåglar, bin eller vattendjur till din trädgård, samt boktips, guider till hur du bygger holkar och gynnar marklevande bin och mycket annat. Här är de populäraste artiklarna som vi publicerat i år, utan inbördes rangordning.