Studie: Att ägna sig åt växter förbättrar mental hälsa

Många kan nog vittna om att de mår bra av att vistas och arbeta i trädgården. En ny studie visar att även folk som aldrig odlat tidigare upplevde ett välbefinnande av att ägna sig åt växter.

Studien gjordes av ett tvärvetenskapligt forskarlag från University of Florida (UF) och deltagarna var 32 kvinnor i åldern 26-49 år, som alla bedömdes som friska och som aldrig ägnat sig åt trädgårdsarbete tidigare.

– Tidigare studier har visat att trädgårdsarbete kan bidra till att förbättra den mentala hälsan hos personer som har befintliga medicinska tillstånd eller utmaningar. Vår studie visar att även friska människor kan uppleva ett ökat mentalt välbefinnande genom trädgårdsarbete, säger Charles Guy, huvudansvarig för studien och professor emeritus vid UF:s avdelning för miljöträdgårdsodling.

Hälften av deltagarna fick arbeta med växter två gånger i veckan tillsammans med en lärare. De sådde frön, planterade om plantor och skördade och smakade på växter. Den andra hälften av deltagarna ägnade sig åt att skapa konst. Både trädgårdsarbete och konstaktiviteter används som terapi i medicinska sammanhang, vilket gör dem lämpliga att jämföra.

Det framkom efter studien att båda grupperna upplevde minskad stress, ångest och depression, men att trädgårdsarbete tycktes vara något mer effektivt för att dämpa ångest.

– Större studier kan avslöja mer om hur trädgårdsarbete korrelerar med förändringar i den mentala hälsan. Vi anser att den här forskningen är lovande för mentalt välbefinnande, växter inom hälso- och sjukvården och folkhälsan. Det skulle vara fantastiskt att se andra forskare använda vårt arbete som grund för den typen av studier, säger Charles Guy.

En annan framgång i resultatet var att många av deltagarna efter experimentet berättade att de planerade att fortsätta med trädgårdsarbete. Att introducera nya människor till att arbeta med växter kan med andra ord ge dem ett nytt intresse som förbättrar deras mående.

LÄS ÄVEN:
Studie: Trädgårdsarbete hjälper mot dåligt mående

Källor: University of Florida och Plos One

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *