Skapa en sandbädd i trädgården

Sandbädd som visar lämpliga växter, binas gångar i jorden (till vänster). Nedtill i mitten syns en grön sandjägare och dess larv i en grävd grop i sanden. Både som vuxen och larv lever sandjägaren av andra småkryp. Illustration: Katarina Månsson

Det är många insekter som är helt beroende av sandiga marker. Därför är det en väldigt bra insats att skapa sandhögar i din trädgård. Passa samtidigt på att plantera växter som trivs i ett riktigt torrt och varmt läge så har alla sandlevande småkryp fått goda förutsättningar att leva i din trädgård.

Bihotell finns numera i många eller kanske till och med de flesta naturintresserade hem med tillgång till en trädgård. Men det är faktiskt fler vildbin som gräver sina bon i marken. Det gör även många andra steklar och skalbaggar. De gräver långa gånger som avslutas i ”barnkammare” där de lägger sina ägg. Kammaren förses även med ett matpaket åt larverna när dessa kläcks. Larverna förpuppas då de ätit klart och därefter är det den vuxna insektens uppgift att ta sig ut ur både puppan och gången i sanden. För många arter tar det ett år innan de utvecklats klart, andra gräver sig upp redan under det första året och återvänder till hålet när det är dags att övervintra.

Vårsidenbi – ett av de tidigaste bina. Det har sälgens blommor som viktig föda. Foto: Erik Hansson

Dessvärre är det väldigt ont om sandmiljöer i Sverige idag. När det inte längre betas lika mycket i landskapet och när sandiga marker växer igen eller planteras försvinner dessa livsmiljöer. I dagsläget är sandmiljöer en av de naturtyper i Sverige som har sämst status enligt experter på Artdatabanken. De sandlevande insekterna behöver med andra ord all hjälp de kan få och det är enkelt att hjälpa dem.

Varför ska du ha en sandbädd i trädgården?

  • Det skapar nödvändiga livsmiljöer åt hotade insekter.
  • Det kan skapa ett spännande ekosystem av sandlevande djur och växter.
  • Det kan göras både fint och unikt i din trädgård.
  • Du får möjlighet att odla växter som vill ha sandig miljö.
  • Det kan enkelt kombineras med en vedkompost för att också gynna vedlevande skalbaggar.

Enkelt att göra en egen sandbädd

Allt du behöver är en solig, gärna vindstilla plats och en hög med sand – av samma sort som finns i sandlådor. I korthet är det bara att lägga ut sanden där, gärna i en lutning åt söder för att den ska värmas upp tidigt på morgonen och bli riktigt varm på sommaren.

Grön sandjägare är som namnet antyder en rovinsekt som springer runt på sanden och jagar andra småkryp. Foto: Erik Hansson

Precis som vid en damm bildar sandmarker små unika ekosystem med bytesdjur och rovdjur. Och precis som vid en damm är det ofta fascinerande att sitta ned och studera all aktivitet i sandbädden. Inte minst under soliga, varma dagar under vår och sommar.

En som har stor erfarenhet av marklevande bin, både i sitt arbete och i sin trädgård, är Niklas Johansson, naturvårdsbiolog på SLU, som jobbat mycket med praktiska åtgärder för att gynna vildbin. Här under följer hans råd med lite mer detaljer om hur man bör göra (och inte bör göra) för att hjälpa marklevande insekter. 

En sandbädd får gärna vara på en varm och vindskyddad plats. Här, hos Drakängen i Skåne, har det anlagts en sandrabatt med växter som uppskattar sand. Det är samtidigt en lämplig livsmiljö för alla de småkryp som trivs i sand. Foto: Erik Hansson

Var ska man placera sandbädden?
– Välj en vindskyddad plats som får mycket sol och som har mager mark om möjligt. Många samhällen ligger på sandig jord så testa att gräva provgropar i trädgården. Kanske behöver du inte ens köpa någon sand utan bara gräva lite? Om du inte har sandig jord – gräv annars bort gräsmattan en bit ner eller lägg kartong i botten innan du häller ut sanden. Annars kommer växter snart upp genom sanden. Häll ut sanden så att den lutar svagt åt söder. Det uppskattar många arter. Nordanvinden kan vara bra att stoppa, så ha gärna något vindskydd i norr. 

Ett exempel på vindskydd är blommande, inhemska växter som trivs i sand. Vissa mindre biarter flyger troligen inte längre än 150–500 meter från boet så det är av stor vikt att det finns pollen- och nektar inom räckhåll. Annars går det även bra med en hög med stenar eller kanske ett risstaket.

En gammal sandlåda är utmärkt för bin. Men om du har en sandig jord är det ofta bara att gräva fram en blotta, gärna mot söder för att locka till sig bin som gräver gångar till sina ägg. Foto: Erik Hansson

Vad är det för sand som ska användas?
– Vanlig sandlådesand går bra, helst otvättad. Det går även bra att lägga i lite stenar i sanden, intill dem gräver gärna markboende tapetserarbin och murarbin sina gångar. Tryck till sanden med en spade när du hällt ut den så att den packas lite. Det gör inget om det börjar växa lite i sanden. När den binds samman av rötter lockas lite andra arter än om det bara är lös sand. Så plantera gärna lämpliga växter i sanden. 

Måste den vara stor?
– Ju större desto bättre, men den måste inte vara stor. Det finns egentligen ingen nedre gräns och det finns inga studier som ger vägledning. Men gärna några kubikmeter sand för att få till ett riktigt bra område. De behöver dock ha ett visst djup. Gärna 0,5 meter. Många arter gräver 30 cm ner så det kan vara bra med en viss marginal. Övergivna sandlådor kan också bli bebodda.

Ju större sandbädd, desto bättre, men även mindre ytor kan bli bebodda om det finns sandiga områden i närheten. Här har man gjort en sandbädd i Stenshuvud nationalpark. Foto: Erik Hansson

Hur ska sandbädden skötas?
– Det gör inget om det kommer in växtlighet, men slå gärna av den om det blir för högt. Stör också sanden/jorden med en kratta för att hålla vegetationssvålen luckig. Fyll gärna på med mer sand undan för undan så att det hela tiden finns områden med öppen sand. Se också till att det inte växer så mycket att det blir överskuggat. Därför kan det vara bra med en mager plats.

Det låter inte som att sandbädden är så känslig för till exempel att man går i sanden?
– Nej, i grund och botten imiterar vi naturkatastrofer och störningar så som tramp av stora djur, erosion och sandflykt. Det kan behövas störas och det är helt okej att trampa i sandbädden så länge den är tillräckligt stor. Men man kanske inte ska störa överallt hela tiden.

Varför inte kombinera en sandbädd och ett insektshotell så att så många bin som möjligt kan bo i området? Glöm inte att förse dem med mat i form av blommande inhemska växter. Foto: Erik Hansson

Finns det något annat att tänka på när det gäller formen?
– Vissa arter vill ha lite lutande, andra mer platta, medan ytterligare några vill ha brantare partier, exempelvis sidenbin, vissa smalbin och havstapetserarbi. De kan gynnas genom att man gör lodräta hak i sanden.

Några vildbin och deras preferenser av sand

Om du har plats – skapa gärna sandmarker med lite olika förutsättningar.

• Väddsandbi och fibblesandbi vill att sanden ska vara bunden av rötter.
• Sälgsandbi vill ha öppen sand.
• Några arter märgelsandbi vill ha lite styvare jord, nästan som lera.
• Många vanliga arter som glödsandbi och äppelsandbi klarar även matiga jordar.

Hur lockar man dit bina?
– Ofta blir man förvånad över hur de hittar dit. Till Biparadiset i Växjö kom det till exempel flera arter bin som inte var kända från närområdet. 

Vilka andra småkryp gynnas av en sandbädd?
– Förutom en stor mängd olika vildbin kan de även locka bivarg, grön sandjägare, rovsteklar och olika skalbaggar. Svävflugor, som är parasiter på steklar, hittar ofta dit och det gör även fjärilar om du har lite blommande växter i sanden.

Svävflugor kan med sin håriga kropp misstas för humlor, men deras larver är parasiter på bin. De vuxna flugorna kan ”skjuta” in ägg i binas bon. När äggen kläckts äter larverna av binas ägg, larver och pollenmatsäckar. Många parasiter är dock ännu mer hotade än bina själva och kan också behöva vår hjälp. Foto: Erik Hansson

Tio växter som kan planteras i sandiga miljöer

Kolla vad som växer i torra vägkanter i din närhet och samla in frön från dessa växter. De kan fungera som förebild. Även en ”Medelhavsrabatt” fungerar.
• Baktimjan (låg)
• Gråfibbla (låg)
• Getväppling (låg)
• Kattfot (låg)
• Lavendel (mellan)
• Blåmunkar (mellan)
• Smällglim (mellan)
• Åkervädd (hög)
• Väddklint (hög)
• Tjärblomster (hög)

Getväppling är en färggrann växt som trivs i sand och torra miljöer. Foto: Erik Hansson
Väddklint är en ganska hög växt som också trivs i torra miljöer och som är väldigt populär hos insekter. Foto: Erik Hansson
Tjärblomster är en utmärkt växt för dina sandbäddar. Foto: Erik Hansson
Backtimjan bildar som en tät matta på marken och får fina små lila blommor som luktar gott. Viktig värdväxt! Foto: Erik Hansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *