Ny studie: Trädgårdsarbete hjälper mot dåligt mående

Trädgårdsarbete. Foto: Erik Hansson

En ny studie har kommit fram till hur du maximerar effekten av att vara ute i naturen. Som bäst är naturaktiviteter i grupp som pågår ungefär 1,5 timmar och görs regelbundet i 2-3 månader. Trädgårdsarbete togs upp som ett bra exempel på naturaktivitet som ger effekt.

Ett internationellt team av forskare har gått igenom 50 studier i ämnet och både bekräftar befintliga teorier och kommer fram till en del nyheter.

– Vi har under en längre tid känt till att det är bra för hälsan och vårt välbefinnande att vara i naturen, men vår studie förstärker bevisen för att det ger stora fördelar för vår mentala hälsa med aktiviteter i naturen. Att göra saker på egen hand är effektivt, men i studierna vi hittade verkade aktiviteter i grupp ge ännu större förbättringar av den mentala hälsan, säger rapportens huvudförfattare Peter Coventry från Department of Health Sciences.

De positiva effekterna av att vara i naturen inkluderar bättre humör, mindre ångest och positiva känslor. Förutom att göra aktiviteterna i grupp var det också som mest effektivt om naturvistelserna pågick i 80-90 minuter, men vissa effekter kunde ses redan efter 20 minuter. Bland annat på personer med demens. En befolkning som spenderar minst två timmar i naturen per vecka har visat sig ha god hälsa och högt välbefinnande.

Det var som mest effektivt om naturaktiviteterna pågick relativt regelbundet under åtta till tolv veckor.

Hjälper oss knyta an till naturen

Några av de aktiviteter som undersökts och som visat sig ge stor effekt var trädgårdsarbete, fysisk träning, naturvårdsarbete och så kallade skogsbad.

När det gäller trädgårdsarbete visade det sig förbättra humöret hos folk med långvariga hälsoproblem, men också för folk med vanliga hälsoproblem samt allvarlig psykisk ohälsa. Dessutom minskade ångest och positiva känslor förstärktes. Flera studier verkar också visa att trädgårdsarbete hjälper mot depression.

– En av huvudteorierna som kan förklara varför naturbaserade aktiviteter är bra för oss är att de hjälper oss att knyta an till naturen på ett meningsfullt sätt som går bortom att passivt se på naturen, säger Peter Coventry.

Studierna som inkluderades hade gjorts på personer som var 18 år eller äldre.

LÄS ÄVEN:
• Ny studie: Trädgårdsarbete underskattat för folkhälsan
• Minst två timmar i naturen per vecka avgörande för att må bra
• Signifikant minskade stressnivåer efter bara 20 minuter i naturen

Källor: University of York, Stockholm Environment Institute och SSM – Population Health

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *