Biologisk mångfald förbättrar vårt välbefinnande i naturen

Träd ökar både den biogiska mångfalden och välmåendet för människor i närheten. Illustration: Jossi Qwiberg

Ny forskning visar att platser med hög biologisk mångfald ger större förbättringar för vårt mående jämfört med platser med mindre mångfald.

Ännu en studie visar att vi mår som bäst i en naturlig miljö med hög biologisk mångfald.

I den nya studien samlade forskarna in data från 2 000 deltagare som använde en smartphone-app som samlade in realtidsrapporter om psykiskt välbefinnande och vilken mångfald det fanns i naturen. Användarna fick svara på om de ser träd, vatten, växter och hör eller ser fåglar. Svaren rankades från 0 (nej) till 4 (hög mångfald).

Långvarig positiv effekt

Forskarna fann att natur med hög biologisk mångfald gav användarna ett större välbefinnande än när de vistades i områden med låg mångfald. Dessutom kunde effekterna sitta i upp till åtta timmar.

– Våra resultat visar att vi genom att skydda och främja naturlig mångfald kan maximera fördelarna med naturen för vårt mentala välbefinnande. I praktiken innebär detta att vi måste röra oss bort från monokulturella områden och parker med klippt gräs, som vanligtvis förknippas med låg biologisk mångfald, mot platser med hög biologisk mångfald. Genom att visa hur naturlig mångfald ökar vårt mentala välbefinnande ger vi en övertygande grund för hur man kan skapa grönare och hälsosammare stadsmiljöer, säger studiens huvudförfattare Ryan Hammoud, forskningsassistent vid Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN), King’s College London.

Dags att höja grönområdens status

Att ha en trädgård med flera träd, gott om växter, någon form av vatten (exempelvis en damm) och gott om fåglar är med andra ord en bra grund för att du ska må bra av att vistas i trädgården.

Andrea Mechelli, studiens andra huvudförfattare, anser att det är dags att ge grönområden högre status:
– Våra resultat tyder på att biologisk mångfald är avgörande inte bara för hälsan i våra naturliga miljöer utan också för det psykiska välbefinnandet hos de människor som lever i dessa miljöer. Det är dags att erkänna att biologisk mångfald ger fördelar för planetens och människors hälsa och måste betraktas som viktig infrastruktur i våra städer.

LÄS ÄVEN

Ny studie: Fåglar får oss att må bättre

Studie: Att ägna sig åt växter förbättrar mental hälsa

Grönområden minskar risk för stroke

Grönområden och odlingar viktiga för att motverka luftföroreningar

Ny studie: Trädgårdsarbete hjälper mot dåligt mående

Grönområden gör stadsbor mer nöjda med livet

Barn med tillgång till jord och växter får bättre immunförsvar

Källor: King’s College London och Scientific Reports

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *