Svamprester – ännu ett alternativ till torv

Stora mängder champinjoner odlas i Europa. Foto: Darkone, CC BY-SA 2.5

Att låta torven stanna i myrar och mossar är viktigt för kollagringen och därmed för klimatet. Det tar oerhört lång tid för torv att bildas och det kan därmed knappt ses som en förnyelsebar resurs. Detta blir allt mer uppmärksammat av landets fritidsodlare, bland annat tack vare kampanjer för att halvera torvanvändningen och nu blir det allt vanligare med torvfri planteringsjord.

Nu har forskare visat att det finns ytterligare ett lämpligt alternativ till torv.

I Europa odlas matsvampar som champinjon och ostronskivling i ett kompostmaterial. När svamparna skördats slängs detta material. För varje kilogram svampar produceras 2,5-5 kg kompost. Enbart champinjonodlingarna i Europa ger upphov till tre miljoner ton sådant material. Forskare från SLU har lyckats använda detta ”avfall” som en ”kraftfull resurs för trådgårdsodling”.

– Det här blir väldigt mycket avfall som idag inte används till något, men avfallet från svampodling är näringsrikt och har en rik mikroflora som kan vara gynnsam för jordhälsan. I en ny studie har vi därför undersökt olika egenskaper hos kompostmaterialet som det har odlats champinjoner eller ostronskivlingar i, berättar Samar Khalil, en av SLU-forskarna bakom studien.

Kan även minska växtsjukdomar

Förutom att vara näringsrikare än torvbaserad jord innehåller materialet även ett myller av mikroorganismer, bland annat sådana som kan hämma patogener som orsakar växtsjukdomar.

– För att säkra livsmedelsförsörjningen till en växande befolkning i en föränderlig värld behöver vi ta fram motståndskraftiga odlingssystem. Att använda kasserad svampkompost har många fördelar för trädgårdsodlingen: minskad miljöpåverkan, friskare växter och mindre bekämpningsmedel, säger Ramesh Vetukuri, en annan SLU-forskare bakom studien.

Källor: SLU och Journal of Environmental Management

LÄS ÄVEN

Torvfri planteringsjord allt vanligare

Stort intresse för kampanj att halvera torvanvändningen

Så väljer du miljövänlig jord

Föredrag om levande jord

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *