Även trädgårdsfåglar drabbas av belysning

Husgärdsmyg. Foto: ADJ82, CC BY 4.0

I en ny studie från North Carolina State University har forskare undersökt hur sju vanliga fågelarter i USA påverkas av artificiellt ljus. Tre av fåglarna som studerades var vandringstrast, grå kattfågel och husgärdsmyg. De lever ofta i trädgårdar året runt i Washington D.C., men kan ibland flytta kortare sträckor under vintern. Med hjälp av 20 års data kunde forskarna se hur de påverkats av allt intensivare belysning i olika områden.

Vandringstrasten har i tidigare studier visat sig börjat sjunga allt tidigare i områden med mycket belysning och tycktes klara sig bättre i upplysta områden i Washington D.C.-området. För grå kattfågel och husgärdsmyg var resultaten tvärtom; de hade svårare att överleva i områden med mycket belysning. Särskilt hårt verkar husgärdsmyg, som är nära släkting till ”vår” gärdsmyg, drabbas. Forskarna medger att även om de fann en koppling mellan överlevnaden för dessa tre arter och hur stark belysningen var i ett visst område, så gav deras modeller bara ”svagt stöd” för kopplingen.

Exakt vad kopplingen beror på är oklart i dagsläget. Forskarna skriver i sin studie att det skulle kunna handla om ökad dödlighet under fåglarnas korta flytt söderut, som de vissa vintrar ger sig ut på. Väldigt många fåglar dör eller skadas av fönsterkollisioner och risken kan tänkas öka vid längre förflyttningar. Men det finns också studier som visar att ljusföroreningar indirekt försämrar hälsan för fåglarna på grund av ökad stress. Dessutom har andra studier visat att ökad belysning ökar risken för att bli tagna av rovdjur på natten.

Härnäst vill forskarna titta på om många träd kan minska belysningens påverkan på fåglarna.

Läs även

Belysning förlänger säsongen för stickmyggor
Så drabbar belysning djuren i din trädgård
Trädgårdar med bekämpningsmedel har färre fåglar
Ny studie: Fåglar får oss att må bättre
Mata fåglar på rätt sätt
Ny studie: Vilda trädgårdar viktiga för fåglar

Källor: Eureka Alers och Urban Ecosystems

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *