Ny studie: Vilda trädgårdar viktiga för fåglar

En naturvänlig trädgård med höga träd kan göra skillnad för fåglar långt utanför tomten. Foto: Erik Hansson

Om du har en varierad och naturvänlig trädgård så är chansen stor att du gynnar fågellivet långt utanför din tomtgräns. Det har forskare i USA visat i en ny studie.

Forskarna vid USDA Forest Service jämförde sex skilda områden i sex städer med olika klimat; fristående parkområde, parkområde intill bostadsområden, två olika naturvänliga trädgårdar och två trädgårdar dominerade av gräsmattor (en som använde mycket och en som använde lite gödsel). De kom fram till att det över lag var fler fågelarter i trädgårdarna jämfört med i parkerna, men i parkerna hittades fler arter som var i behov av naturvårdsinsatser. Det sågs framför allt vanligare fågelarter i trädgårdarna.

Sämst var den biologiska mångfalden i trädgårdar som dominerades av gräsmatta och som använde mycket konstgödsel.

I trädgårdarna fanns en stark koppling mellan antalet fågelarter och hur mycket stora träd som växte i närheten. Ju fler stora trädkronor, desto fler fågelarter. Platser med stor andel hårdgjorda ytor som asfalt, trall, pool och grusade områden uppvisade färre fågelarter.

Forskarna påpekar att ett bra sätt att få bostadsområden att bidra till att bevarandet av fågelarter är att uppmuntra naturvänliga trädgårdar. För att klassas som en naturvänlig trädgård måste den erbjuda vatten, mat, skydd och lämpliga platser att föda upp ungar, samt använda sig av hållbart odlande (inga kemikalier eller invasiva växtarter). Sådana trädgårdar kan påverka mångfalden av fåglar i hela regionen positivt.

– Den här studien visar att när folk sköter sin mark med naturen i åtanke kan de bidra till naturvårdsinsatser i sin egen bakgård, säger ekologen Susannah Lerman vid USDA Forest Service, som ledde studien.

LÄS ÄVEN:
Hur många poäng får din trädgård?
• Guide till fågelholkar​ – nu med ritningar
• Så skapar du en fågelvänlig trädgård – föredrag
• Mata fåglar på rätt sätt

Källor: Ecological Applications och USDA Forest Service – Northern Research Station

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *