Inhemska växter som trivs i sandbädd

Har du följt Rikare trädgårds instruktioner för att anlägga en sandbädd? Kanske vill du förgylla den sandiga ytan med lite växter också? Här är en artikel med tips på lämpliga, inhemska växtarter.

Grunden till listan är gjord av Emma König, trädgårdsingenjörsstudent vid SLU som under våren gjorde sin praktik hos FOR – Fritidsodlingens riksorganisation.

En sandbädd är relativt lättskött, men viss rensning behövs. Det är dock ofta enklare i sand än i jord eftersom marken är så porös. Börja gärna med ogräsrensning redan på våren när växterna har vaknat och skott börjat titta upp. Lär dig känna igen växterna som du vill ha på platsen och de som du helst slipper. 

Rensa bort vissna eller döda växtdelar från din plantering ungefär en gång i månaden under vår, sommar och höst. Utför ogräsrensning vid behov. Var dock försiktig med mandelblomman som kan se död ut under sommaren. Den har sin viloperiod då och bildar sedan bladrosetter under hösten. 

– Gör uppehåll med ogräsrensning under senare delen av hösten och vintern. Däremot kan en del av växternas blommor putsas för att förlänga blomningstiden. Se dock till att lämna en del blomstänglar under hösten och vintern. Detta kan utgöra boplatser åt olika insekter, förklarar Emma König. 

Efter några år kan alltför kraftig igenväxning förhindras genom att rensa bort eller gallra bland växter som har bildat stora mattor. Trift kan till exempel delas efter några år om växtens centrum har börjat bli glest. Men en del växter som binder sanden kan gynna många olika arter insekters bobygge. Dessutom får de tillgång till nektar och pollen från blommorna.

Låg-och mellanskikt

Trift. Foto: Erik Hansson


Trift (Armeria maritima)
Blomtid: maj-september
Höjd: 10–30 cm, bredd 15–30 cm.
Tuvbildande och delvis vintergrön som bildar täta låga kuddar. Kräver ingen större skötsel förutom putsning av blommor. Så frön i september-november avsett för uppdrivning. Använd som kantväxt. Vanligt förekommande inom handeln som planta. 

Blåmunkar (Jasione montana)
Blomtid: juli-augusti
Höjd 10–50 cm
Blåmunkarna är ett- eller tvååriga och trivs på soliga klippor och backar. Kallas även för monke.

Backnejlika. Foto: Erik Hansson

Backnejlika (Dianthus deltoides)
Blomtid: juni-augusti
Höjd: 10–30 cm
Lågväxande, tuvbildande och kortlivad perenn som sprider sig med frö. Ta eventuellt bort vissnade blommor, annars kan du låta dessa vara för att samla frön som du sedan kan använda nästa år. Backnejlika kan förkultiveras inomhus i februari-mars. Då ska sådden täckas med plastfilm med lufthål. Efter avhärdning kan växten planteras ut. Ett annat alternativ är att så på friland i maj-september. I handeln brukar inte växtens finnas som ren art. Det finns frön att köpa. Använd som kantväxt. 

Strandglim. Foto: AfroBrazilian, CC BY-SA 4.0

Strandglim (Silene uniflora)
Blomtid: juni-augusti
Höjd: 10–30 cm, bredd 20–30 cm
Lågväxande, tuvbildande och kortlivad perenn som sprider sig med frö. Direktsådd i mars-maj, alternativt september-november för blomning tidig vår året därpå. Samla gärna frön eller låt den självså sig. 

Getväppling är en färggrann växt som trivs i sand och torra miljöer. Foto: Erik Hansson

Getväppling (Anthyllis vulneraria)
Blomningstid: juni–augusti
Höjd: 10–40 cm
Två-årig art som kan växla i färg från gult, orange, rött och rosa. Bladen sitter framför allt vid stjälkens bas.

Nagelört. Foto: Erik Hansson

Nagelört (Draba verna)
Blomtid: mars-maj
Höjd: 3–15 cm
Ettårig, lågväxande växt. Spara gärna frön efter blomning. Nagelört förekommer i södra och mellersta Sverige, men är sällsynt i norra Sverige. Den kan vara svårodlad högre upp i landet. 

Harmynta. Foto: Bernd Gliwa, CC BY-SA 2.5

Harmynta (Satureja acinos)
Blomtid: juni-augusti
Höjd: upp till 20 cm. 
Vanligtvis ettårig med aromatisk doft. 

Styvmorsviol. Foto: Kjetil Lenes, Public Domain

Stymorsviol (Viola tricolor)
Blomtid maj-september
Höjd: 8-15 cm
Ett- eller två-årig. Liknar åkerviol (V. arvensis), men har kronblad som är längre än stödbladen. Spara gärna frön efter blomning, men vänta tills fröna har mognat. 

Marktäckare

Gråfibbla. Foto: Robert Flogaus-Faust, CC BY 4.0

Gråfibbla (Pilosella pilosellina)
Blomningstid: maj–augusti
Höjd: Upp till 25 cm
Flerårig växt med kraftigt håriga bladundersidor. Sprider sig under rätt förutsättningar.

Kattfot. Foto: Erik Hansson

Kattfot (Antennaria dioica)
Blomtid: maj-jul
Höjd: 5–20 cm, bredd 10–50 cm
Mattbildande, delvis vintergrön och långsamtväxande flerårig växt. Kattfoten bildar bladrosetter med utlöpare. Bör ej samplanteras med högväxta eller konkurranskraftiga växter. Låt den ha en egen plats där den kan breda ut sig. 

Mandelblom. Foto: Erik Hansson

Mandelblomma (Saxifraga granulata)
Blomtid: maj-juni
Höjd: Upp till 40 cm, bredd 30 cm. 
Mandelblomman vilar under sommaren. Både blad och stjälk torkar bort. Groddknopparna överlever under jorden som bildar bladrosetter under hösten. Sedan kommer vita blommor igen under sen vår eller sommar.

Gul fetknopp. Foto: Erik Hansson

Gul fetknopp (Sedum acre)
Blomtid: juni-juli
Höjd: 3–5 cm, bredd 20–35 cm
Låg, mattbildande och vintergrön perenn. Gul fetknopp är snabbväxande och bör inte planteras bredvid kattfot. Så fröna på hösten. Ingen större skötsel. Låt den sprida sig, men gallra vid behov. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *