Parasiter viktiga för ekosystem

”Vattenloppan” Daphnia magna. Foto: Hajime Watanabe, CC BY 2.5

Parasiter ger kanske inga positiva reaktioner och folk frågar ofta vad de ”gör för nytta”, men faktum är att parasiter kan ha en positiv påverkan på ekosystem och på den biologiska mångfalden. Det visar ny forskning.

Friska ekosystem har nästan alltid en stor variation av arter som lever sida vid sida och som påverkas på olika sätt av exempelvis vilken föda som finns tillgänglig och vilka rovdjur som lever i området. Variationen gör att de kan leva tillsammans. I sådana ekosystem har även parasiter en viktig plats. Det förklarar Sigal Orlansky, en av författarna till en ny studie.

– Trots sitt dåliga rykte spelar parasiter en nyckelroll när det gäller att forma populationsdynamik, samhällsstruktur och biologisk mångfald, tack vare deras inflytande på balansen mellan arterna i ekosystemet, säger han.

Utan parasiter skulle vissa andra arter (parasiternas värddjur) kunna öka kraftigt i antal och skapa obalans. Det är inte minst aktuellt för många av de arter som äter grödorna vi odlar. Utan parasiter skulle dessa vara betydligt fler till antalet.

”Supervattenloppa” klarar inte konkurrens utan parasiter

Den nya forskningen gjordes på små vattenloppor i familjen Daphnia. De är bara ungefär tre millimeter långa och lever på alger och bakterier, oftast i vinterdammar. Precis som de flesta djur har även dessa vattenloppor parasiter. Men även om parasiter brukar kunna innebära en försämring av hälsan hos värdarten så innebär inte det att utsatta arter alltid får en fördel, ens i ett litet ekosystem som en vinterdamm.

Forskarna kunde visa att vattenloppan Daphnia magna var hårt utsatt av parasiter i dammen, men var trots det betydligt vanligare än vattenloppan Daphnia similis, kallad ”Super-Daphnia” för sin starka motståndskraft mot parasiter. I en laboratoriemiljö konkurrerade till och med Daphnia magna ut Super-Daphnia. Men med parasiterna kunde båda arterna leva i samma damm. Parasiterna har med andra ord en viktig roll för den biologiska mångfalden i vattnet.

– Konkurrensen möjliggör samexistens mellan en art som visserligen är resistent mot parasiter, men som saknar förmåga att konkurrera och utan parasiter förmodligen skulle dö ut när den delar samma livsmiljö med den Daphnia-art som är vanligast i Israel, Daphnia magna, som visserligen är känslig för parasiter men som i övrigt är starkt konkurrensutsatt. Vår forskning visar att samexistens mellan dessa två Daphnia-arter endast är möjlig genom förmedling av en parasit.

Resultaten av forskningen kan ge en bättre förståelse för system där ekosystem där flera arter och parasiter samexisterar.

Kris när parasiter minskar i antal

Andra forskare tar till ännu starkare ord för att beskriva vikten av parasiter i våra ekosystem. Parasitekologen Chelsea Wood vid University of Washington berättar i podcasten WBUR att förlusten av parasiter förmodligen är ”den största krisen för biologisk mångfald som vi står inför”.

– Jag förstår inte varför något som är slemmigt eller äckligt är mindre värdefullt som art än något som är bedårande och älskvärt, säger hon.

Läs även

• Angrepp på fruktodlingar minskar när myror luras
Så bekämpar du bladlöss med naturliga metoder
De okända pollinatörerna och hur de trivs i din trädgård
Vanliga frågor och svar om vildbin och bihotell

Källor: Frontiers in Microbiology och Phys

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *