Trädgårdar med bekämpningsmedel har färre fåglar

Gråsparv (hane). Foto: Erik Hansson

Till och med i ett begränsat område som en trädgård märks det att bekämpningsmedel som Roundup slår hårt mot fåglar.

Ett av de enklaste tipsen för att förbättra den biologiska mångfalden i trädgården är att sluta med alla former av bekämpningsmedel. Den tesen stöds av en ny studie, från University of Sussex, som publicerats i ​​Science Of The Total Environment. Forskarna undersökte 615 trädgårdar i Storbritannien. Husägarna fick bland annat rapportera in vilka bekämpningsmedel de använde, vilket avslöjade att 32 procent hade sprutat olika former av gifter för att bekämpa oönskade växter eller djur. 53 procent av dem använde glyfosatbaserade ämnen, exempelvis den populära produkten Roundup.

Studien visade att trädgårdar som använde bekämpningsmedel hade tolv procent färre gråsparvar, men om glyfosat användes hittades hela 25 procent färre. Störst effekt märktes på gråsparvar, men även rödhake och talgoxe drabbades. Effekten var ännu större i trädgårdar som omgärdades av livsmiljöer av hög kvalitet. Det vill säga – om det var en rik biologisk mångfald i närområdet drabbades fåglarna ännu hårdare av bekämpningsmedel.

I trädgårdar där snigelgift med metaldehyd användes (ämnet är förbjudet i Sverige) fanns 39 procent färre gråsparvar.

Slår även mot humlor och fjärilar
Det är inte första gången det konstaterats att bekämpningsmedel i trädgårdar slår mot djurlivet. En studie från Frankrike visade att både antalet humlor och fjärilar minskade i trädgårdar som använde sig av gifter. Att insekterna blir färre medför att fåglarna får mindre att äta. Men de får också i sig gifterna när de äter eller dricker av förorenad mat eller vatten och de absorberar även gifterna genom huden.

Dave Goulson vid University of Sussex och en av författare till studien:
– Storbritannien har 22 miljoner trädgårdar som tillsammans skulle kunna vara en fantastisk tillflykt för vilda djur, men inte om de är överdrivet välstädade och besprutade med gifter. Vi behöver inga bekämpningsmedel i våra trädgårdar. Många städer runt om i världen är nu fria från bekämpningsmedel. Vi borde helt enkelt förbjuda användningen av dessa gifter i stadsmiljöer och följa Frankrikes exempel.

Storbritannien är nästan hälften så stort som Sverige, men har större ytor trädgårdar; 430 000 hektar jämfört med Sveriges 320 000 hektar. Vad som sker på dessa ytor har därför betydelse för landets fåglar och under sin insamling av data kunde forskarna också se att trädgårdar mycket väl kan fungera som lämpliga livsmiljöer. Trädgårdar utan bekämpningsmedel och som hade träd, buskar och till exempel en damm hade fler fåglar än genomsnittet. Träd har pekats ut i flera studier som extra viktiga för fågellivet och då är inhemska trädarter av extra stor betydelse.

Forskarna har med fem tips för trädgårdsägare som vill stötta fågellivet:

  • Skippa bekämpningsmedlen!
  • Plantera bärbuskar som ger naturlig mat och skydd och ökar trädgårdens ”kvalitet”.
  • Ha en vattenkälla i trädgården, som ett fågelbad eller en damm. Det gynnar ryggradslösa djur.
  • Häckar och buskage av olika arter som blommar vid olika tider på året ger mat året runt och skydd för våra sångfåglar, till exempel björnbär, hassel och vildkaprifol.
  • Plantera blommor som förbättrar för insekter och sångfåglar, exempelvis solrosor och fänkål.

LÄS ÄVEN:
Konstgödsel ger färre besök av bin
Bidödande bekämpningsmedel får dispens igen
Kampen mot parkslide – en komplicerad fråga

Källor: Sussex university, The Guardian och Science of The Total Environment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *