Belysning förlänger säsongen för stickmyggor

Sydlig husmygga. Foto: AfroBrazilian, CC BY-SA 4.0

Om du inte är så förtjust i stickmyggor, så är det klokt att släcka ned onödig belysning.

I en ny studie fann forskarna att i områden med belysning från lampor utökar myggorna sin höstsäsong. Det är också under denna period, innan deras vintervila – diapaus, som risken ökar för att de kommer bära på smittor.

Hos husmyggorna, som undersöktes i studien, innebär diapausen att de söker sig till exempelvis grottor, jordkällare och annat under vintern. På sommaren, när de livnär sig på blod kan de smittas av West Nile-virus från fåglar och därefter infektera människor eller andra däggdjur när de suger deras blod. I dagsläget är inte West Nile-viruset etablerat i Sverige, men det sprids allt längre norrut i Europa och förväntas snart nå Sverige.

– Om myggor skjuter upp eller fördröjer diapausen och fortsätter att vara aktiva en längre period under året, är det vid en tidpunkt då det är större risk att myggorna är smittade med West Nile-virus och därmed också att människor smittas, säger Megan Meuti, huvudförfattare till studien och biträdande professor i entomologi vid Ohio State University.

Men ljusföroreningarna har också andra effekter på myggor och andra insekter. Forskarna fann att insekterna får svårare att få tag på tillräckligt med näring inför vintern när de utsattes för belysning. Det skulle kunna innebära ett hot mot insekter på längre sikt, skriver forskarna i sin studie.

Sedan tidigare har det konstaterats att nattbelysning kan öka risken att gråsparvar sprider West Nile-feber.

Läs även

Utebelysning kan drabba djur även under vintern
Så drabbar belysning djuren i din trädgård
Gynna fladdermöss i din trädgård

Källor: Ohio State University och Insects

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *