Tidiga inhemska vårblommor som är bra för biologisk mångfald

En viktig insats är att se till att din trädgård innehåller växter som kan ge mat åt insekterna som vaknar tidigast på våren. Här kommer en rad förslag på lämpliga arter, som växer vilt och som du kan hämta fröer från i naturen.

Många av de riktigt tidigblommande växterna i våra trädgårdar är inte inhemska arter. De har förts in till landet av människan och det finns en viss risk att de kan sprida sig i närnaturen och klassas som mer eller mindre invasiva. Snödroppar bedöms inte innebära någon risk alls medan andra populära arter är betydligt mer spridningsbenägna, till exempel vintergäck (”hög risk”), vårkrokus (”hög risk”) och påsklilja (”hög risk”). Det är långt ifrån säkert att de kommer innebära ett problem och man kan argumentera för att de är bättre än inget för tidiga insekter om våren, men det kan vara klokt att hålla lite koll på hur de sprider sig i närmiljön.

För den som vill minimera risken och förgylla trädgården med några fina växter som blommar tidigt på våren så kommer här ett gäng tips på lämpliga arter som antingen är inhemska eller som bedöms ha i stort sett obefintlig risk för att bli invasiva. Alla är dessutom fleråriga om inget annat anges.

Samla fröer

Förutom tibast (se nedan) är inga av växterna här under fridlysta. Det är därmed tillåtet att samla frön från dem i naturen. Det kan du ofta göra några veckor efter blomningen. Träden (hassel och sälg) kan du ta skott av på vårkanten, låta dem stå i vatten i några veckor för att utveckla rötter. Plantera sedan försiktigt ut dem i jorden och håll dem fuktiga. Tänk dock på att allemansrätten inte tillåter att klippa grenar från levande träd. Då behöver du markägarens tillåtelse.

Värdena efter varje växtart här under är hämtade från en databas över svenska växter. De visar hur mycket nektar de producerar, samt hur bra växterna är för den biologiska mångfalden. Mer exakt hur många andra arter som är mer eller mindre beroende av dem. Ju högre värde desto bättre.

Buskviol. Foto: Petr Filippov, CC BY-SA 3.0

Buskviol

Biologisk mångfald: 3 av 8
Nektar: 4 av 7

Växer på torr öppen mark i skogsbryn i framför allt Götaland och Svealand. Kan förväxlas med flera andra violer, exempelvis luktviol som förvisso inte är inhemsk, men som växt vilt här sedan innan år 1800 och inte bedöms vara invasiv. Luktviolen blommar ännu tidigare än buskviol och har en stark doft, till skillnad från buskviolen.


Hassel med honblomma. Foto: Erik Hansson

Hassel

Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 2 av 7

Buske/träd som blir upp till 6 meter högt. Kan börja blomma redan i februari. Trivs på öppen mark med näringsrik jord. Honblommorna med röda långa märken (se bild). Hanblommorna i hängen. Vildpollineras och behöver ha andra hasselplantor i närheten.


Tussilago. Foto: Erik Hansson

Hästhov/Tussilago

Biologisk mångfald: 3 av 8
Nektar: 4 av 7

Lyser upp vägkanter, diken, bäckkanter och grushögar tidigt på våren. Finns i hela landet.


Rödplister. Foto: Erik Hansson

Rödplister

Biologisk mångfald: 5 av 8
Nektar: 4 av 7

Hittas i näringsrik sand- eller lerjord i södra Sverige och längs Norrlandskusten. Ettårig. Kan bli 35 cm hög. Bladen påminner lite om brännässlans.


Smånunneört. Foto: Sten Porse, CC BY-SA 3.0

Smånunneört

Biologisk mångfald: 1 av 8
Nektar: 4 av 7

4-15 cm hög. Hittas i stora delar av landet på näringsrik mulljord i lundar och lövskogar. Lik stornunneört, som dock är större (10-25 cm) och har flikiga blad till skillnad från smånunneörten. Sloknunneört är en annan förväxlingsart, som dock har färre blommor tillsammans.


Svalört. Foto: Erik Hansson

Svalört

Biologisk mångfald: 2 av 8
Nektar: 2 av 7

Växer på fuktig mark i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Vill ha näringsrik mulljord.


Sälg. Foto: Erik Hansson

Sälg och andra viden

Biologisk mångfald: 8 av 8
Nektar: 7 av 7

Lägg märke till värdena här ovan. Sälgen är vårens viktigaste måltid för många småkryp. Växer i hela landet och kan bli 15 meter hög om den inte klipps. Läs mer i vår artikel om sälg. Även andra vide-växter är både tidiga och har höga värden.


Tibast. Foto: Erik Hansson

Tibast

Biologisk mångfald: 2 av 8
Nektar: 5 av 7

Växer ofta skuggigt i näringsrik jord och gynnas av kalk. Kan bli 1,5 meter hög. Hittas sällsynt i hela landet. OBS! Tibast är fridlyst i Södermanlands och Örebro län. I Värmlands och Västra götalands län är det förbjudet att gräva upp den eller att samla in för kommersiella syften.


Vårlök. Foto: Sten Porse, CC BY-SA 3.0

Vårlök

Biologisk mångfald: 1 av 8
Nektar: 3 av 7

Vill ha det relativt fuktigt och näringsrik jord. Finns i Götaland och Svealand, sporadiskt i Norrland.

Tack till Emil V Nilsson på Svenska Botaniska Föreningen för hjälp och synpunkter.

Läs även

• Växtfavoriten: Sälg
10 vilda växter och hur du odlar dem
Lämpliga växter i din trädgårdsdamm
• Lagar och regler för att samla fröer och växter från naturen
Växterna som är populärast hos bin
Glöm inte de viktiga värdväxterna

Källa: Nordens flora

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *