Växterna som är populärast hos bin

Humla och vädd. Foto: Erik Hansson

Vilka växter är populärast hos humlor och andra bin? Det har en ny rapport från Jordbruksverket gått igenom.

Björn Gustavsson, författare av publikationen ”Blommor för bin”, säger i Jordbruksverkets nyhetsbrev Hävdat att sammanställningen av de 528 trädgårdsväxterna och inhemska arterna inte ska ses som rådgivande vid plantering och anläggning av trädgårdar och grönytor utan mer som ett uppslagsverk eller databas med information.

Han förtydligar också i en intervju med Rikare trädgård att listan med högproducerande nektarväxter inte är det enda som man som trädgårdsägare ska tänka på när det gäller att gynna vildbin. Det är också viktigt med en mångfald av växtarter och gärna som blommar under hela säsongen.
– Försök ha många olika arter – blanda så mycket som möjligt. Att plantera mer inhemska, vilda blommor kan gynna vildbin. Till exempel genom att släppa upp gräsmattans blommor och att inte gödsla gräsmattan. Blåklockor, fibblor, måror, käringtand och en mix av ängsväxter är bra för vilda arter.

Det är även några av de växter som finns med i vår guide till att odla vilda växter.

Sammanställningen tar upp populära växter både för honungsbin och vildbin. Studier har visat att honungsbin konkurrerar med vildbin om födan från blommor, men det finns växter som inte honungsbin är lika förtjusta i, berättar Björn Gustavsson:
– Humlor föredrar generellt lite djupare blommor än solitärbin och honungsbin. Solitärbin gillar inte blommor med djup pip på blommorna, som rödklöver. Humlor med långa sugsnablar har här en konkurrensfördel gentemot andra bina. Honungsbin och humlor flyger annars mer på samma blommor än vad honungsbin och vildbin gör, men åkervädd, käringtand och fibblor är inte så välbesökta av honungsbin, men omtyckta av vildbin.

Vissa solitärbin är specialister och besöker bara ett fåtal blommor – kan du ge några exempel på sådana blommor?
– Det finns de vildbin som enbart går på fibblor till exempel. Även åkervädd är viktig för vissa hotade arter.

Exempel på växter med höga värden för humlor och andra vildbin
• Ax-, prakt- och strandveronika
• Backtimjan
• Basilika
• Björnloka
• Blåeld
• Blå-, vädd- och rödklint
• Fältvädd
• Förgätmigejsläktet
• Gul och vit fetknopp
• Gullris
• Hästhov
• Jordärtskocka
• Kant- och stäppnepeta
• Kryddsalvia
• Kråk-, häck-, foder- och luddvicker
• Kungsmynta
• Käringtand
• Kärleksört
• Liten blåklocka
• Lung- och fläcklungört
• Maskros
• Midsommarblomster
• Nävesläktet
• Rosmarin
• Rädisa
• Rättikor
• Röd-, vit- och alsikeklöver
• Solros
• Strandaster
• Stånds
• Tistlar
• Vit och gul sötväppling
• Vit- gul- och rödplister
• Åkervädd
• Äkta vallört
• Ärenpris

LÄS ÄVEN:
Skånes hotade vilda växter samlas in och odlas
• 10 vilda växter och hur du odlar dem
• Inför föredrag: Tips vid anläggandet av äng
Lagar och regler för att samla fröer och växter från naturen
Så lyckas du odla vilda inhemska växter

Källa och mer information: Jordbruksverkets rapport ”Blommor för bin”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *