Lagar och regler för att samla fröer och växter från naturen

Samla gärna fröer i naturen, men gör det på rätt sätt. Foto: Erik Hansson

Att samla in fröer från vilda växter och odla dem i trädgården är ett billigt och kul sätt att gynna den biologiska mångfalden som vi bland annat skrivit om i en guide här på Rikare trädgård. Även om det oftast är tillåtet att plocka fröer i naturen så finns det en del begränsningar som är viktiga att känna till.

En regel är enkel: Det är aldrig tillåtet att plocka blommor, frön eller grenar från fridlysta växter. Det gäller exempelvis alla orkidéer, backsippa, blåsippa (förutom vissa områden), kattmynta, liljekonvalj (förutom vissa områden), våradonis och ängssalvia. Se komplett lista hos Naturvårdsverket. Men när det gäller övriga växter är det lite knepigare.

Sanja Kuruzovic jobbar på Naturvårdsverket med allemansrätten. Hon berättar att det är samma regler för frön som det är med att plocka blommor.

– Du får samla in en mindre mängd fröer i naturen, vill du samla en större volym så är det en god idé att prata med markägaren. Om det finns risk för väsentlig ändring av naturmiljön kan samråd med länsstyrelsen också krävas. Det är även bra att tänka på att inte sprida fröer från invasiva arter, säger hon.

Outredd fråga

Vad som egentligen menas med ”mindre mängd” eller ”större volym” är egentligen inte klarlagt, berättar hennes kollega Nils Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket.

– Jag antar att med ”mindre mängd” får förstås ungefär vad som i vanligt språkbruk normalt menas med just ”mindre mängd”. Alltså motsatsen till ”större mängd”. Kanske någon enstaka näve eller så? Plockas en ”mindre mängd” bör det kunna förutsättas att artens fortlevnad varken lokalt på platsen eller i stort äventyras genom ”överplockning”. Inte heller torde markägarens eventuella ekonomiska intressen få påverkas – mängden bör alltså vara så liten att den har ett obetydligt ekonomiskt värde.

Egentligen är det bara en domstol som kan uttala sig om vad som i dagsläget faktiskt avses och var gränserna går. Men det finns i dagsläget inga vägledande domar så vad som avses med mindre mängd är oklart.

– Såvitt jag vet har varken vi på Naturvårdsverket eller någon annan myndighet med vägledningsansvar tagit fram vägledning rörande just plockande av fröer, varför frågan kanske bör betraktas som ”outredd”.

En klätt med fröer. Foto: Erik Hansson

Samla i naturreservat och nationalparker

Lite tydligare är det i naturreservat och nationalparker. Här framgår oftast i föreskrifterna vad som gäller. Sök på naturreservatet hos lansstyrelsen.se eller din kommuns webbplats. Varje skyddat område är unikt och har olika regler. Förutsatt att föreskrifterna inte förbjuder plockandet av blommor eller frön så är det okej att plocka frön. Men även här är mängden av vikt. berättar Sanja Kuruzovic.

– Rör det sig om en större insamling av fröer så ska man kontakta länsstyrelsen eller förvaltaren av det skyddade området.

Är det tillåtet att gräva upp växter med rötterna utanför naturreservat och nationalparker?
– Nej, eller i alla fall inte med allemansrätten som grund. Det är enbart tillåtet att plocka de blad och bär med mera som årligen reproduceras. Det vill säga som inte skadar växten genom plockningen.

Får man ta sticklingar av växter utanför naturreservat och nationalparker?
– Det beror på vad det är för växt. Levande träd och buskar ingår inte i allemansrätten. Det beror också på hur man tar sticklingen, det vill säga vilken del av växten man tar från. Om man kan göra det utan att gräva upp eller skada växten i övrigt så bör det vara okej att göra. Och återigen, så är omfattningen av plockandet en viktig faktor.

LÄS ÄVEN:
Så lyckas du odla vilda inhemska växter
Föredrag: Samla fröer och odla vilda växter
Därför bör du samla frön och odla vilda växter i trädgården

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *