Lämpliga växter i din trädgårdsdamm

Vattenklöver. Foto: Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

En damm är tråkig utan växter, men det är inte alla växtarter som är lämpliga att plantera. Det är en bra idé att planera i förväg vilka blommor du vill kunna njuta av framöver.

LÄS ÄVEN: • Vår samlingssida med guider, föredrag och artiklar om trädgårdsdammar

Din damm blir som populärast för djurlivet om den innehåller variation; grunda strandzoner, djupa partier och någon nivå däremellan. Även när det gäller växtligheten är variation ett nyckelord. Försök ha en kombination av följande växter: undervattensväxter, flytbladsväxter och växter som lockar pollinatörer. Det bör du kunna få plats med även i en mindre damm. Då har du en bra kombination för att dammen ska bli svår att motstå för småkryp och grodor. Om du har plats är det även bra att ha växter som blommar under olika tider på säsongen så att det alltid finns något att äta för pollinatörer.

Det kan ibland vara svårt att få tag på vattenväxter. Vänd dig antingen till din lokala plantskola och be dem ta in de växtarter du är intresserad av eller så är det nästan enklast att du söker på nätet efter växtarternas namn på svenska.

Halm mot alger
Tänk på att ha exempelvis hästsvans eller hornsärv i din damm för att öka syresättningen. Om du får problem med mycket alger i dammen kan du lägga en bunt halm i vattnet som vid nedbrytningen förhindrar alger att bildas. Det brukar få effekt efter sex veckor och fungerar sedan i ungefär ett halvår. Även lavendel ska fungera på liknande sätt.

Kokos och sand
Tänk på är att inte plantera vattenväxterna i vanlig jord. Då blir det lätt grumligt i dammen. Ha istället sand eller grus på botten. För att underlätta kan du använda kokosmattor som du lägger över kanten ned i dammen. Mattan skyddar gummiduken om du använder en sådan i en större damm och fungerar som substrat för växter. Häll sand över mattan och sätt fröna eller plantorna i sanden. Kokosmattorna ska motverka erosion och hjälper till att etablera vattenväxterna. De finns att köpa i butiker som säljer dammprodukter.

Här följer tips på lämpliga växter som trivs på olika djup.

PÅ DJUPT VATTEN (MINST 50 CM)

Dyblad (Hydrocharis morsus-ranae)

Dyblad påminner om små näckrosor. Foto: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

Ser ut som en mininäckros med små vita blommor som syns i juni till augusti. När temperaturen sjunker, sjunker även plantan mot botten. Lättskött.


Vattenaloe (Stratiotes aloides)

Vattenaloe. Foto: Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0.

De vita blommorna sticker upp ovanför vattenytan, men resten av vattenaloen flyter fritt på dammens yta. Övervintrar på dammbotten. Får inte plats i minidammar.

Vit näckros (Nymphaea Alba)

Vit näckros. Foto: Larske, CC BY-SA 4.0.

Stora vita blommor och mörkgröna blad som ligger på ytan. Passar bäst i större dammar och kan planteras på över en meters djup. 

MEDELDJUP (10-50 CM)

Blomvass (Butomus umbellatus) 

Blomvass. Foto: MurielBendel, CC BY-SA 4.0

Kan snabbt breda ut sig i en damm och är lämpligast i lite större vatten. Får i juli-augusti stora klasar ljusrosa blommor. 


Hästsvans (Hippuris vulgaris)

Hästsvans. Foto: Rl, CC BY-SA 3.0

En undervattensväxt med gröna skott som sticker upp ovanför vattenytan. Påminner om lummerväxter. Planteras på max 50 cm djup. Förbättrar syresättningen och är därmed viktig i de flesta dammar. Ett alternativ är hornsärv.


Hornsärv (Ceratophyllum demersum)

Hornsärv. Foto: Stefan.lefnaer, CC BY-SA 4.0.

Snabbväxande och lättskött undervattensväxt som även kan användas som flytväxt. Motverkar algtillväxt och gynnar syresättning, precis som hästsvans.


Pilblad (Sagittaria sagittifolia)

Pilblad. Foto: TeunSpaans, CC BY-SA 3.0

Pilblad har vad den heter – pilformade blad. Den blommar i slutet av sommaren med vita blommar i klasar. Kan planteras på upp till 60 cm djup.


KANTZON (0-10 CM)

Bäckveronika (Veronica beccabunga)

Bäckveronika. Foto: CC BY-SA 3.0

Små, talrika, blå blommor och ovala, ätbara blad som kan täcka kanten till din damm. 


Fackelblomster (Lythrum Salicaria)

Fackelblomster. Foto: Stefan.lefnaer, CC BY-SA 4.0

Ståtlig, 80-100 cm hög växt med rosa-lila blommor som uppskattas av fjärilar. Passar bäst i relativt stora dammar. Kan planteras på 0-30 cm djup.


Gul svärdslilja (Iris pseudacorus)

Gul svärdslilja. Foto: Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 de

Lättskött växt med klargula blommor som utvecklas i maj-juni. Härdig. Kan planteras på 0-30 cm djup. 


Kabbeleka (Caltha palustris)

Kabbleka. Foto: Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0.

Kabbelekan går tidigt i blom med sina klargula blommor. Trivs i hela landet och är lättskött. 0-15 cm. 


Vattenklöver (Menyanthes trifoliata)

Vattenklöver. Foto: Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

De vita blommorna är populära hos fjärilar. Vattenklöver passar för att täcka dammkanten och är både lättskött och tålig. 0-15 cm. 


Vattenmynta (Mentha aquatica)

Vattenmynta. Foto: Andreas Eichler, CC BY-SA 4.0

De blåvioletta blommorna har en frisk mentoldoft. Lämplig i dammkanten på 0-20 cm djup. Uppskattas av pollinatörer. 


Älggräs (Filipendula ulmaria)

Älggräs. Foto: AnRo0002, CC0.

Får vita blommor i stora klasar som luktar gott när den blommar i juni – augusti. Härdig i hela landet, men passar bäst för relativt stora dammar. 100 cm hög, planteras i 0-10 cm djup.


Hampflockel (Eupatorium cannabinum)

Hampflockel. Foto: Hedwig Storch, CC BY-SA 3.0

Stora, ljusröda blomkorgar som uppskattas av pollinatörer. Blommar sent (juli-september).


PLANTERA INTE DESSA VÄXTER
Naturvårdsverket avråder från följande arter och många av dem är till och med förbjudna att plantera:
• afrikansk vattenpest
• andmat
• flytspikblad/penningblad
• gul skunkkalla
• gräspilblad
• guldkolv
• hästsvansslinga
• jättebalsamin
• kabomba
• kamslinga
• kotula
• kölandmat
• mossbräken
• sjögull
• smal vattenpest
• storslinga
• sydfyrling/vattenkrassula
• vattenhyacint
• vattenpest
• vit skunkkalla

One thought on “Lämpliga växter i din trädgårdsdamm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *