10 vilda växter och hur du odlar dem

Åkervädd. Foto: Erik Hansson

Att odla vilda växter i din trädgård är en bra insats för den biologiska mångfalden. Här är tips på lämpliga arter och hur de vill ha det.

Genom att samla frön från växter som lever vilt i Sverige och odlar dem i din trädgård hjälper du till att säkra att de finns kvar för framtiden. Dessutom är det bra för miljön, gratis och en insats för pollinatörer och andra insekter som vant sig vid dessa växter under tusentals år.

Varje art här under listas med tips om exempelvis hur mycket sol och fukt de vill ha, var du hittar dem och hur många andra arter som är mer eller mindre beroende av dem – antingen som mat eller livsmiljö. Uppgifterna är hämtade från en databas över svenska vilda växter som forskare tagit fram, samt från boken Nordens flora. Tänk på att det här är riktvärden. Det måste inte vara exakt dessa förhållanden för att fröna ska gro och växterna ska trivas. Men försök åtminstone att inte så växter som vill ha det fuktigt på en plats som är torr.

När och var ska du plocka fröer?

Samla frön efter blomningen, när fröställningen börjat bli brun. Kom ihåg att aldrig plocka mer än en liten andel frön i varje bestånd. Samla nära där du bor så får du växtmaterial som är anpassade till trakten du tänker odla i. Kontrollera vad som gäller på platsen du samlar ifrån eftersom det kan vara förbjudet att samla fröer i vissa naturreservat. Om du samlar frö från andra arter än de som föreslås nedan kontrollera alltid att arten inte är fridlyst. Då är det förbjudet att samla frö utan tillstånd. Kontrollera också så att arten inte kan bete sig invasivt.

När och hur ska du så?

De flesta fröer kan sås direkt när du plockat dem på hösten eller så kan du vänta till våren. Du kan så direkt på platsen där du tror att växterna ska trivas eller så driver du upp plantor först. Det är inte svårare än att odla tomater. Stoppa ner fröna i små behållare med jord, låt dem växa till sig och plantera sedan ut dem på lämplig plats. Det är ett lite säkrare sätt än att bara sprida fröerna.

Alla arter här under finns i stora delar av landet och om du hittar dem i närheten av där du bor så kan du säkerligen också odla dem. Urvalet har gjorts tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen.

Blåeld

Blåeld. Har en relativt kraftig stjälk med hår som kan upplevas stickiga om de stryks mothårs. Foto: Erik Hansson

Biologisk mångfald: 25-50 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Mycket stor
Ljus: Alltid full sol
Fuktighet: Torr
Gror: Okänt
Blomtid: Juni-juli
Höjd: 20-90 cm
Livscykel: Tvåårig
Var: Götaland och Svealand
Livsmiljö: Mager, stenig och grusig mark som till exempel vägrenar, grustag och banvallar.

Gullris

Gullris. Skiljs från den invasiva arten kanadensiskt gullris på att blommorna sitter som i en fackla. Kanadeniskt gullris har blommorna på spretiga grenar i toppen av växten. Foto: Mats Wilhelm

Biologisk mångfald: 50-100 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Ganska stor
Ljus: Halvskugga
Fuktighet: Måttligt fuktig
Gror: Okänt
Blomtid: Juli-sept
Höjd: 25-100 cm
Livscykel: Flerårig
Var: Hela landet
Livsmiljö: Allt från hyggen till glesa skogar och grustag. Gärna mager mark.

Käringtand

Käringtand. Många fjärilar är beroende av käringtand, här får den även besök av en humla. Foto: Erik Hansson

Biologisk mångfald: 50-100 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Liten
Ljus: Sol med viss skugga
Fuktighet: Torr-måttlig fukt
Gror: Långsamt, kräver stratifiering (nedkylning i t ex kylskåp) i upp till en månad
Blomtid: Juni-aug
Höjd: 10-40 cm
Livscykel: Flerårig
Var: Götaland, Svealand och södra Norrland
Livsmiljö: Vägrenar, betesmarker, sanddyner och grustag.

Liten blåklocka

Liten blåklocka. Har kal stjälk till skillnad från stor blåklocka som har hårig stjälk och dessutom är större. Foto: Mats Wilhelm

Biologisk mångfald: 25-50 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Medel
Ljus: Sol med viss skugga
Fuktighet: Torr-måttligt fuktig
Gror: Efter 10-30 dagar
Blomtid: Juli-sept
Höjd: 20-30 cm
Livscykel: Flerårig
Var: Hela landet
Livsmiljö: Öppna platser med relativt mager eller sandig jord.

Rödblära

Rödblära. Han- och honblommor sitter på olika plantor, vilket kallas att arten är en tvåbyggare. Foto: Mats Wilhelm

Biologisk mångfald: 25-50 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Medel
Ljus: Halvskuggigt
Fuktighet: Måttligt-fuktigt
Gror: 10-30 dagar
Blomtid: Maj-aug
Höjd: 30-80 cm
Livscykel: Flerårig
Var: hela landet
Livsmiljö: Lövskogar, vägkanter och skogsbryn. Vill ha näringsrik jord.

Rödklint

Rödklint är en riktig insektsmagnet. Misstas ibland för en tistel, men rödklint har inga taggar. Det har inte heller släktingarna blåklint eller väddklint. Foto: Mats Wilhelm

Biologisk mångfald: 50-100 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Mycket stor
Ljus: Sol-halvskugga
Fuktighet: Måttligt fuktig
Gror: 10-30 dagar
Blomtid: Juli-sept
Höjd: 30-80 cm
Livscykel: Flerårig
Var: Götaland, Svealand och södra Norrland
Livsmiljö: Vägkanter, betesmarker, hällmarker, grustag och strandvallar.

Röllika

Röllika. Väldigt många arter besöker eller är beroende av röllika, som också har en stor nektarproduktion. Dessutom är den ätbar och kan användas som krydda eller i te. Foto: Erik Hansson

Biologisk mångfald: Över 100 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Stor
Ljus: Sol med viss skugga
Fuktighet: Torr
Gror: 10-30 dagar
Blomtid: Juni-okt
Höjd: 20-70 cm
Livscykel: Flerårig
Var: Hela landet
Livsmiljö: Vanlig i gräsmattor, på gårdar, vägkanter, betesmarker med mera.

Smällglim

Smällglim. Mycket speciella blommor med en blåsa som kan ”smällas”. Därav namnet. Foto: Mats Wilhelm

Biologisk mångfald: 50-100 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Medel
Ljus: Sol med viss skugga
Fuktighet: Torr-måttlig fukt
Gror: okänt
Blomtid: Juni-aug
Höjd: 30-80 cm
Livscykel: Flerårig
Var: Hela landet nedanför fjällen
Livsmiljö: Vill ha relativt mager jord och hittas i vägkanter, skogsbryn gräsmarker och vid gårdar.

Vårärt

Vårärt. Får sina frön i långa baljor som öppnas explosivt. Foto: Mats Wilhelm

Biologisk mångfald: 25-50 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Stor
Ljus: Halvskugga-måttlig skugga
Fuktighet: Måttligt-fuktigt
Gror: 10-30 dagar
Blomtid: Maj-juni
Höjd: 20-40 cm
Livscykel: Flerårig
Var: Götaland, Svealand och södra Norrland
Livsmiljö: Skuggiga områden i exempelvis raviner och löv- och granskogar.

Åkervädd

Åkervädd. Populär hos pollinatörer, precis som andra väddar. Åkervädden känns igen på sina parflikiga blad och relativt platta blomkorg. Foto: Mats Wilhelm

Biologisk mångfald: 25-50 arter nyttjar växten som mat eller livsmiljö
Nektarproduktion: Stor
Ljus: Sol med viss skugga
Fuktighet: Torr-måttlig fukt
Gror: 10-30 dagar
Blomtid: Juni-aug
Höjd: 25-60 cm
Livscykel: Flerårig
Var: Götaland, Svealand och södra Norrland
Livsmiljö: Vanlig på torra marker betesmarker, grustag och bangårdar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *