Ny studie: Fåglar mår bäst av inhemska trädarter

Blåmes. Foto: Erik Hansson

Fåglar som lever i städer mår bäst av att ha många inhemska trädarter i sin närhet. Exotiska och importerade främmande arter är sämre både för insekts- och fågellivet.

Tidigare studier har visat att importerade träd är dåliga för städers insektsliv. Det har inte byggts upp en långsiktig anpassning mellan arterna, vilket stör insekternas förmåga att hitta mat och boplatser. Nu visar en ny studie att även fåglar drabbas.

En forskargrupp i Lunds universitet har övervakat 400 holkar i fem parker i Malmö under sju år. Deras resultat, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Oecologica, visar att inhemska träd som ek, bok och björk är bättre för stadsfåglarna än träd som importerats från andra delar av världen.

– Icke-inhemska träd, även kallade exotiska eller främmande arter, saknar en evolutionär historik med ekosystemet. Vi har tidigare visat att främmande trädarter har påtagligt färre insekter än inhemska träd, så effekten vi nu ser är sannolikt ett resultat av brist på föda för småfåglarna, säger Johan Kjellberg Jensen, doktorand i urban ekologi vid Lunds universitet.

Det har dock länge varit en trend att plantera exotiska arter och i Malmös parker är ungefär vart fjärde träd icke-inhemskt. Fler fåglar skulle trivas om det planteras fler inhemska trädarter. Johan Kjellberg Jensen anser att deras resultat kan överföras på andra städer i världen och tidigare studier från USA har även visat att fåglar undviker trädgårdar med många främmande växter.

– Jag hoppas att stadsplanerare och andra aktörer tar del av den här forskningen och att vi kan utveckla metoder för att säkerställa ett fungerande ekosystem i våra städer, säger han.

Betydligt bättre träd för fåglar är exempelvis hagtorn, sälg och träden som är med i den här artikeln.

LÄS ÄVEN:
Träd underskattas som livsmiljö åt bin
Växtfavoriten: Hagtorn
Höst i trädgården: Plantera buskar och träd
Växtfavoriten: Sälg
Inhemska träd betydligt bättre för insektsliv i städer
Kampanj för ökad trädplantering i stadsmiljö
Ny studie: Vilda trädgårdar viktiga för fåglar

Källor: Oecologia och Lunds universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *