Träd underskattas som livsmiljö åt bin

Rödmurarbi. Foto: gailhampshire, CC BY 2.0

En ny studie visar att vildbin förvånansvärt ofta besöker trädkronor för att söka föda. Ännu en anledning att skaffa träd i din trädgård.

Forskarna bakom studien kom fram till att trädkronorna kan spela en större roll för bin än man tidigare trott. Bin, som står för en stor del av pollineringen av världens grödor, uppskattar värme och sol och lövskogar har tidigare ansetts alltför skuggiga för att bin ska trivas där. Men det kan bero på att man hittills sällan undersökt vad som händer i trädkronorna.

I den nya studien undersöktes bins aktivitet i 15 olika skogsområden i Norfolk i östra England. I varje område studerades trädkronor på upp till 20 meters höjd och undervegetationen både i trädens skugga och i gläntor. Sammanlagt hittades 29 biarter, varav 22 även fanns i trädkronorna. En av arterna stod ut: stenhumla var betydligt vanligare i trädkronorna än i undervegetationen.
– Vi var överraskade över att de flesta biarter var lika vanliga i marknivån som de var i solexponerande gläntor och att vilda bin kan nyttja de rikliga nektar- och pollenkällorna som finns tillgängliga i trädkronorna, säger Guthrie Allen, huvudförfattare till studien.

Skogar underskattade för att bevara bin

Tidigare studier från USA har visat att lönn utgör en fjärdedel av den tidiga polleninsamlingen för vildbin och liknande resultat finns från Storbritannien när det gäller sandbin och humlor. Även rödmurarbin och andra murarbin har visat sig hämta en stor del av sin föda från träd på våren, men då från framför allt ek. Flera studier har också visat att både antalet bin och antalet biarter ökar i landskap med skogar, jämfört med enbart öppna landskap.

Även om vi kanske inte så ofta ser vildbina i trädkronorna så blir det allt mer känt att de ofta söker sig till trädens blommor, inte minst på våren. Det är ännu ett argument för att plantera eller behålla träd på din tomt.

Några träd som har många arter knutna till sig och därför är bra för den biologiska mångfalden:
• Ek
• Hägg
• Lind
• Rönn
• Sälg och viden
Fler tips finns i vår artel ”Höst i trädgården: Plantera buskar och träd”.

Källor: Insect Biodiversity and Conservation och University of East Anglia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *