Forskare: Trädgårdar har ”enorm potential” för att bevara växtarter

Även forskare i Tyskland efterfrågar en större marknad för inhemska fröer och växter. Foto: Erik Hansson

Forskare från Tyskland har undersökt hur kraftigt många växtarter minskar i antal och hur många som är hotade. Deras förslag på lösning är bland annat att underlätta för ”naturvårdsodlingar” i trädgårdar.

Vi har skrivit mycket om vikten av att odla inhemska arter här på Rikare trädgård tidigare och efterfrågat ett större ansvar och engagemang från trädgårdsnäringen. I Tyskland har forskare studerat problematiken med hotade inhemska växtarter och vilka möjliga lösningar som finns.

I Tyskland minskar ungefär 70 procent av alla växtarter i antal och fler än en fjärdedel (27,5 procent) är hotade. Dessutom har 76 arter redan utrotats ur landet. Anledningen till att växtarterna har det så svårt är att deras lämpliga livsmiljöer blir allt mindre. Där vissa arter tidigare kunde spridas i stora delar av landskapet återstår nu bara små fläckar där de kan överleva.

Grönområden i bebyggelse har central roll

Tio procent av Tysklands yta består av bebyggelse, men forskare från bland annat universiteten i Halle och Leipzig skriver i en ny studie att dessa ytor har en ”enorm – alltjämt outnyttjad – potential för att bevara naturen”. På denna yta finns nämligen miljontals trädgårdar, balkonger, gröna tak, parker och andra grönområden. Dessa kan användas för att hjälpa Tysklands inhemska växtarter, som förekommer vilt i naturen.

– Trädgårdsägare har alltid haft betydelse när det gäller att sprida växtarter, så varför inte också hjälpa till att få tillbaka många av de inhemska arterna som är på väg att försvinna. Offentliga och privata trädgårdar och grönområden kan spela en central roll för att bevara en mångfald av växter, men det skulle kräva ett nytt sätt att tänka för trädgårdsnäringen, säger forskningens huvudförfattaren Josiane Segar, som forskar om biologisk mångfald vid universiteten i Halle-Jena-Leipzig.

Förutsättningarna finns redan egentligen, menar forskarna. Trädgårdsnäringen omsatte enbart i Tyskland 8,7 miljarder euro år 2018 och sedan dess har det ökat. Samtidigt har allmänheten blivit mer medveten om vikten av biologisk mångfald och det borde därför finnas en större efterfrågan på lämpliga inhemska växter i trädgårdsbutiker.

För att vända utvecklingen föreslår forskarna följande:
• Skapa en marknad för certifierade, lokalt insamlade fröer som stöttas med politiska beslut som exempelvis sänkt moms.
• Trädgårdsbutiker kan hjälpa till att lyfta fördelarna med ”naturvårdsodlingar” för att öka efterfrågan.
• Se till att ge kontrakt till trädgårdsföretag som använder sig av hotade inhemska växtarter i offentliga grönområden.
• Finansiera regionala listor över växtarter som minskar i antal och odlingsguider för fröblandningar.
• Botaniska trädgårdar, universitet, naturorganisationer och myndigheter kan hjälpa till att sprida viktig kunskap om odling och hur man tar hand om hotade inhemska arter.

Här i Sverige är förutsättningarna ungefär likadana. Vi har dessutom möjlighet att samla fröer från vilda växter och på egen hand hjälpa den lokala biologiska mångfalden. Ta gärna kontakt med lokala botaniska föreningar eller Naturskyddsföreningen-kretsar för att få tips om vilka växter som är lämpliga där du bor. Rikare trädgård har också allmänna tips på tio växtarter i den här artikeln.

LÄS ÄVEN:
Varför säljer inte trädgårdsbutiker fler lokalt odlade växter?
• Så lyckas du odla vilda inhemska växter
• Skånes hotade vilda växter samlas in och odlas
• Därför bör du samla frön och odla vilda växter i trädgården
• Föredrag: Samla fröer och odla vilda växter
• Lagar och regler för att samla fröer och växter från naturen
• 10 vilda växter och hur du odlar dem

Källor: Nature Sustainability och Science Daily

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *