Ett rikare Sverige – resultat från 2022

Att låta åtminstone en del av gräsmattan blomma är kanske den enklaste insatsen du kan göra i din trädgård. Klipp den i slutet av säsongen och lägg klippet i komposten efter att det legat och fröat av sig i några dagar. Foto: Rolf Segerstedt

Rikare trädgård lanserade tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet kampanjen Ett rikare Sverige i november 2022. Målet är att inspirera och uppmuntra fler att omvandla en del av sin trädgård, balkong eller kolonilott till en rikare livsmiljö för djur och växter. Vi efterfrågade rapporter om vad som gjorts i trädgården och hur stor yta som gjorts rikare. Nu har vi ett resultat. Sammanlagt över 213 000 kvadratmeter rapporterades in under 2022 års kampanj.

Se förslag på vad du kan göra i trädgården längre ner i artikeln.

– I en tid med få positiva rapporter om naturen har kampanjen Ett rikare Sverige visat att det pågår något av en folkrörelse för att skapa rikare trädgårdar. Det har varit fantastiskt att ta del av alla rapporter om stora och små insatser. Inte minst för att det gör en faktisk skillnad i det svenska landskapet, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård.

Rapporterna som kom in visade att över 213 000 kvadratmeter i Sverige omvandlats av privatpersoner under 2022 för att hjälpa den biologiska mångfalden. Varje rapportör har i genomsnitt gjort fyra olika åtgärder i trädgården och det rörde sig om allt från en kvadratmeter på en balkong till flera tusen kvadratmeter på större tomter. Några exempel på vad som gjorts finns i artiklarna Artrik äng på Söderslätt, Drakängen skapar olika miljöer för mångfalden, Insatser i en trädgård som ”skapas från scratch” och Insatser i skogsträdgård i Stjärnsund 2022.

Drygt tre fjärdedelar av rapporterna kom från trädgårdsägare, men det gjordes även insatser på bland annat balkonger (3,6 procent) och i kolonilotter (8,8 procent). Den vanligast insatsen är att göra blomrabatt, men nästan 70 procent jobbade med att anlägga en äng 2022. Glädjande nog är det många som lämnar död ved i trädgården också – det behövs för alla vedlevande organismer!

Anledningen till att Ett rikare Sverige drogs igång är den stora potential som finns i Sveriges trädgårdar. De utgör sammanlagt en yta på ungefär 320 000 hektar, vilket motsvarar hela Blekinge. Ungefär hälften av denna yta utgörs av gräsmattor. I vissa städer är i snitt en åttondel av trädgårdarnas yta trädäck, grus, asfalt eller gräsmatta där inga arter trivs. Här finns med andra ord stora möjligheter att skapa enkla, billiga och lättskötta förutsättningar för ökad biologisk mångfald. 

– Det blir ett lyft för trädgården samtidigt som det gynnar landets så viktiga pollinatörer. Det kan även vara en möjlighet till fristad för djuren som hjälper oss med att hålla efter bladlöss och sniglar i trädgården, som till exempel guldögonsländor och jordlöpare, säger Niklas Apelqvist, entomolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Kampanjen Ett rikare Sverige kommer att fortsätta under 2023. Målet är att ännu fler personer ska vara med och bidra till att skapa rikare miljöer för djur och växter.

– Det ska bli spännande att se vilka insatser som görs under 2023 för att öka den biologiska mångfalden i våra trädgårdar. Enkla insatser, som att låta bli att klippa gräsmattan och låta den blomma eller att inte städa undan alla löv- och rishögar och låta dem bli fristäder för till exempel insekter, kan verkligen göra skillnad, säger Mia Ehn, botaniker vid Naturhistoriska riksmuseet.

Igelkottar och många andra djur trivs i gräsmattor som tillåts gå i blom. Foto: Rolf Segerstedt

På Naturhistoriska riksmuseets innergård finns sedan år 2014 utställningen Odla staden. Här får besökarna inspiration till hur man kan göra om delar av sin trädgård eller balkong för att bidra till biologisk mångfald.

Exempel på enkla insatser
• Låt delar av gräsmattan gå i blom och klipp dessa delar enbart i slutet av sommaren varje år. Ta bort klippet så har du påbörjat en liten äng.
• Lägg grenar och ris i en rishög i ett oanvänt hörn av trädgården för att gynna fåglar, insekter, svampar och mossor.
• Gräv en liten damm, antingen med dammduk eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.
• Bygg ett stort insektshotell med mängder av borrade, djupa hål med 2-10 mm bredd. Odla kryddor runt omkring för att ge bina både mat och bostad.

Exempel på enkla insatser på vintern
• Låt dina växter stå kvar och vissna under vintern. Ihåliga stjälkar och andra skrymslen på växterna fungerar som skydd och bostäder åt insekter och fåglar äter gärna frön.
• Släng inte grenar och stammar – bygg istället staket, risstaket eller gör en mur av staplade, sågade delar av grova grenar. Du kan också helt enkelt lägga grenarna i en hög.
• Samla löv och använd dem som täckodling, lägg i högar åt igelkottar, groddjur och insekter eller fyll på i komposten.
• Bygg bostäder. Fågelholkar får gärna placeras lite skyddat. Insektshotell blir bäst med 2-10 mm breda och gärna 10 cm djupa hål i träbitar. Sätt dem på en solig, vindstilla plats. 
• Om du kan öppna dina fågelholkar kan det vara en idé att städa ur dem på hösten eller vintern. Då minskar risken att fåglarna får ärva fågelloppor och andra parasiter från förra årets hyresgäster.

OBS! Inrapporteringen är stängd för 2022, men återkommer under 2023.

Läs mer om vad du kan göra i följande artiklar på Rikare trädgård:

• Anlägg en äng 
• Gynna fågellivet 
• Skapa en rik jord 
• Anlägg en damm 
• Hjälp igelkottar 
• Skapa en grodvänlig trädgård 
• Plantera buskar och träd 
• Gynna humlor och andra vildbin
Gör insatser på vintern

Se även Naturhistoriska riksmuseets utställning Odla staden, som hittas på museets innergård i Stockholm, samt nrm.se/rikaresverige.

7 thoughts on “Ett rikare Sverige – resultat från 2022

  1. Har stora ytor som är vildvuxet försöker få in ängsblommor även rishögar
    satsar på blommor insekterna gillar
    minst 30kvm gräsmatta som inte är klippt

  2. Gamla och nya ängar. Gräsmattor som inte klipps. Rishög som legat i mer än 5 år. Den fylls på varje år men sjunker ner en del varje år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *