Heltidsanställd rådgivare i biologisk mångfald vill skapa förändring

Anna Brandeby Harström jobbar heltid med att försöka öka den biologiska mångfalden i Trollhättans kommun. Foto: Tommy Holl

Anna Brandeby Harström har än så länge ett väldigt sällsynt yrke. Hon jobbar heltid med att uppmuntra kommuninvånare att skapa biologisk mångfald.

Med ett stort intresse för biologisk mångfald, en utbildning som trädgårdsmästare med specialinriktning mot ängar och ängsskötsel och dessutom en stor erfarenhet av att samtala med folk och hålla föredrag passade Anna Brandeby Harström för tjänsten i Trollhättan. Sedan i mitten av oktober 2022 är hon kanske Sveriges enda kommunanställda rådgivare i biologisk mångfald.

– Jag kommer fungera ungefär som en energirådgivare, men för biologisk mångfald. Jag gör hembesök, går igenom förutsättningarna på plats, skriver en handlingsplan och gör kanske ett uppföljningsbesök för att se om insatserna gett någon effekt, berättar hon.

Kommuninvånarna kan kontakta Anna Brandeby Harström för att få tips eller ställa frågor och hon berättar att hon också kommer arrangera aktiviteter för barn och ungdomar, samt hålla en hel del föredrag för att sprida informationen så brett som möjligt. Trollhättans stad har även sökt pengar via Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för att kunna skapa en visningsträdgård som kan inspirera andra att göra insatser.

Anna Brandeby Harström jobbar med lien. Foto: Privat

Hittills har Anna Brandeby Harström haft en del möten med föreningar och andra aktörer i kommunen och mötts av ett stort intresse.
– Det är jätteroligt – vart jag än kommer så är folk så positiva och nyfikna. Det är alltid någon som vill att jag ska komma till deras trädgård. Det känns som att det kan bli ett stort intresse.

Härnäst väntar en del föredrag och framåt våren och sommaren är tanken att det ska bli mer hembesök till trädgårdsägare, koloniföreningar, företagare och bostadsbolag som vill ha hjälp att skapa biologisk mångfald.
– Jag kommer ge konkreta förslag på växter och försöka se vad de kan göra utifrån förutsättningarna i deras trädgård. Jag hoppas kunna skapa förändring och ge en förståelse för hur de kan jobba vidare i trädgården.

Hur tänker du dig att hembesöken kommer gå till när du börjar med dem?
– Jag kommer nog börja med att studera omgivningarna och gå runt och kolla i trädgården med någon sorts checklista, men jag vill inte vara någon polis som pekar på fel som gjorts. Det tror jag kan vara förödande. Jag vill inte klaga utan komma med förslag på exempelvis andra växter som kan väljas. Jag vill att det ska kännas roligt och fånga människors intresse så jag kommer visa att det är något som de flesta kan göra lätt. Kanske behöver jag också vara lite som en psykolog och känna in folk och deras förutsättningar, samt få dem att förstå att det finns massor av möjligheter. Jag vill försöka fånga känslan att vi alla kan göra något och att det går att göra skillnad.

Förutom att påverka fler trädgårdsägare att göra insatser är förhoppningen också att öka förståelsen för kommunens insatser så att det till exempel skapas en acceptans för att inte alla gräsmattor klipps kort med jämna mellanrum.

– Jag kommer ju ha tid för att möta och prata med människor – både de som vill lära sig mer och de som kanske är misstänksamma mot vissa åtgärder. Så jag hoppas att det kan bli diskussioner och samförstånd.

En annan förhoppning med projektet är att andra kommuner ska följa efter och anställa egna rådgivare för den biologiska mångfalden. Kanske kommer Anna Brandeby Harströms yrke inte vara lika sällsynt i framtiden?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *