Artrik äng på Söderslätt

Ängen lyses upp av mängder av växter i blom. Foto: Stefan Ullstad

I sydvästra Skåne har Marianne och Stefan Ullstad skapat en trädgård rik på liv där en äng och en damm är i centrum.

• Rapportera in vad du själv gjort i trädgården 2022

Arbetet med trädgården påbörjades 2019 och målet var att skapa en hög biologisk mångfald. Det innebar bland annat att det återskapades en slåtteräng med de blommande örter och gräs som ängarna innehöll fram till mitten av 1800-talet. Sedan de började har över 40 olika blommande, vilda örter observerats i ängen. Bland annat blommorna i Sjösala vals; gullviva, mandelblom, kattfot och ängsviol, men också exempelvis ängsvädd, käringtand, tjärblomster, gulmåra, färgkulla, midsommarblomster och slåttergubbe.

Gullvivor och Sankt Pers nycklar. Foto: Stefan Ullstad

– Till vår stora glädje fanns sedan tidigare orkidén Sankt Pers nycklar på tomten, dessa trivs nu i gullvivornas sällskap under tidig vår, berättar Marianne Ullstad.

Den rika förekomsten av växter har i sin tur lockat en stor mängd insekter.

– När man går i ängen märker man snart vilket enormt djurliv den innehåller. Den stora förekomsten av bin, humlor, fjärilar, troll- och flicksländor samt andra insekter visar att dessa blivit starkt gynnade. Flertalet har blivit bofasta och övervintrar i miljön, exempelvis jordbin och sländor. Även rödlistade arter såsom sexfläckig bastardsvärmare ses i mycket stora mängder bland blommorna i ängen.

Sexfläckig bastardsvärmare. Foto: Stefan Ullstad

Förutom ängen finns även en damm som tar hand om allt dagvatten via en liten porlande bäck. Här hittas bland annat grodarten med det lite märkliga namnet ätlig groda, men även trollsländor och många fågelarter.

Marianne och Stefan Ullstrand har med sina insatser skapat en betydligt rikare trädgård jämfört med när de flyttade in. Till glädje för djurlivet och säkerligen även för alla som promenerar förbi.

Trädgården är väl synlig för gående och körande på Byvägen. Foto: Stefan Ullstad

LÄS ÄVEN:
• Ett rikare Sverige – rapportera in dina insatser
• Insatser i skogsträdgård i Stjärnsund 2022
• Insatser i en trädgård som ”skapas från scratch”
Drakängen skapar olika miljöer för mångfalden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *