Från ökenträdgård till idealträdgård

Eftersträva trädgården till höger för att skapa så hög biologisk mångfald som möjligt. Illustration: Filippo Vanzo

En bild kan säga mer än tusen ord och det är också tanken med den här illustrationen.

Tänk dig när olika arter av insekter, fåglar och fladdermöss kommer flygande över landskapet. De är på jakt efter lämpliga livsmiljöer där de kan hitta mat och lämpliga boplatser. Vissa trivs i många olika miljöer. Andra har väldigt specifika krav. Oavsett kraven kan man dock vara säker på att det inte är den vänstra trädgården som är första valet.

Men låt oss gå igenom bilderna i taget.

Ökentomten

Illustration: Filippo Vanzo

En tomt som ser ut så här, vilket fortfarande inte är så ovanligt i Sverige, bjuder inte på mycket liv. Har du tur hoppar det runt en koltrast som letar efter mask. Vill man uttrycka det positivt är den väldigt enkel att förbättra.

Den lättaste och bästa insatsen med de här förutsättningarna är troligen att bara klippa gräsmattan en gång per år och frakta bort klippet. Beroende på förutsättningarna kan det så småningom dyka upp en hel del ängsväxter och då kommer många insekter dit. Därmed lockas också i sin tur fåglar som gärna äter insekter eller frön. Om inte en äng på hela tomten är aktuellt så kanske åtminstone små oaser kan lämnas oklippta i gräsöknen?

Andra enkla insatser är att plantera träd och buskar. De kräver inte mycket arbete, men gör väldigt mycket för att skapa livsmiljöer åt djurlivet. Dessutom bidrar de effektivt till den så viktiga variationen.


Den godkända trädgården

Illustration: Filippo Vanzo

Nu börjar det likna något. Träd är bland det bästa din trädgård kan ha med mycket livsmiljöer på liten yta och ju äldre det är desto bättre. Om det inte har en naturlig hålighet så sätt gärna upp en fågelholk. Buskage är inte dumt det heller för att fåglar ska kunna söka skydd och leta efter småkryp (få tips på träd och buskar i vår guide). Blommande växter är mat åt en lång rad insekter och att försöka ha igång blomningen från tidig vår till sen höst gör att en mångfald av arter hittar mat när de behöver det som bäst.

Den här trädgården har en betydligt större variation än den första (Ökenträdgården) och därmed lockar den också många fler arter. Skalbaggar, fjärilar, bin och fåglar ses säkerligen i en sådan här trädgård.

Precis som med den första trädgården är den effektivaste förbättringen här troligen att låta gräsmattan växa upp på sina håll. Försök odla inhemska växtarter (läs mer här) och fundera på att skapa vatten. Om du inte vill anlägga en damm kan du kanske gräva ner en balja eller göra ett större fågelbad (läs mer här)? En sandbädd för vildbin (guide) och en hög med stenar, en hög med ris och lite mer död ved skulle inte heller skada. Ett insektshotell så att fler vildbin har någonstans att bo kan också bli en gynnsam insats (vår guide).


Idealträdgården

Illustration: Filippo Vanzo

Så här ska det se ut. En sådan här trädgård kan ha ett väldigt högt antal arter per kvadratmeter. Det är faktiskt inte många andra ytor i naturen som har en sådan här biologisk mångfald på en så liten yta.

Genom att lämna kvar gamla träd, även efter att de dött och knäckts, skapas utrymme för bland annat vedlevande insekter, hackspettar, ugglor och fladdermöss. Att lägga både tjocka och tunna grenar i högar ger ytterligare livsmiljöer åt en lång rad arter. En damm (vår guide) lockar vattenlevande insekter och trollsländor och ger fåglar och många andra djur dricksvatten och möjlighet att tvätta sig rena.

När gräsmattan får växa upp, gå i blom, bara klippas eller slås en gång om året och klippet sedan tas bort, skapas förutsättningar för ängsväxter att klara konkurrensen (guide till att skapa en äng). Det är en av de bästa insatserna du kan göra i din trädgård. Fler inhemska växtarter behövs för att skapa förutsättningar för fjärilar, bin och andra insekter som är beroende av specifika värdväxter (läs mer).

En egen ”jordfabrik” i form av en kompost ett välkommet inslag för alla viktiga marklevande småkryp och daggmaskar (läs mer). Dessutom är den egentillverkade jorden garanterat mer miljövänlig än den du köper i affären.

Vill du har ytterligare tips på hur du kan göra din trädgård rikare finns det en poängtabell där du kan se hur många poäng just din trädgård får.

Illustrationerna i den här artikeln är baserad på andra bilder med liknande teman över landsbygden (exempelvis här från 1997, från 2020 eller från Naturvårdsverket). Tanken är att ge en bild över vilka arter som trivs i trädgårdar beroende på vad som finns på tomten. Det är inte frågan om något facit och det finns naturligtvis många andra aspekter som inte framgår av illustrationen – exempelvis vilka växtarter som finns på platsen och om de är inhemska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *