Guide

Vilka insatser för en rikare trädgård ger tydligast effekt?

Ängssmygare på klöver. Foto: Erik Hansson

När vi bad er lista vilka insatser ni gjort i trädgården för att få den artrikare så frågade vi också vilka insatser ni tycker gett tydligast effekt (länk). Bland de ungefär 400 svaren var det några som var vanligare än andra. Här presenterar vi era favoritåtgärder och ger några tips. 

Artikeln uppdateras fortlöpande med fler insatser som ni märkt ger stor effekt.

1. Växter som pollinatörer uppskattar

Det är nog inte mycket som ger en tydligare känsla av en rik trädgård än när det surrar, fladdrar och rör sig kring blommorna under sommarhalvåret. Soliga, varma dagar kan luften vara full av insekter som letar pollen och nektar. Det finns mängder av växter som pollinatörer uppskattar att leta mat på, men några allmänna tips är att gärna sätta dem i stora ”grupper” och att se till att det finns växter som blommar från tidig vår till sen höst. På så sätt kan insekterna alltid hitta mat hos dig.

Här under följer förslag på växter för olika årstider. Tänk på att blomtiderna är ungefärliga. Flera växter kan blomma i långa perioder eller blomma flera gånger under rätt förutsättningar.

Tidig vår: pärlhyacint, snödroppe, sälg, vintergäck och vårlök.

Mitten av vår till försommar: blodnäva, färgkulla, gullviv, jordgubbar, kantnepeta, kaprifol, käringtand, maskros, stenkyndel och vitsippa.

Sommar och sensommar: backsippa, blåklockor, fibblor, gul fetknopp, gurkört, hagtorn, honungsört, isop, kantnepeta, kungsmynta (oregano), käringtand, lavendel, maskros, mynta, prästkrage, renfana, rödklint, rödklöver, vit fetknopp, stjärnflocka, väddväxter, väddklint och älggräs.

Höst: backsippa, cikoria, höstfibbla, kantnepeta, kärleksört, ljung, maskros, prästkrage, röd solhatt och tjärblomster.

Bihotell med besök av vildbi. Foto: Erik Hansson

2. Bihotell

En annan plats där aktiviteter ofta märkt tydligt är vid bihotell. Om de blir bebodda brukar det surra en hel del kring hålen och om de muras igen så vet du att de har hittat en hyresgäst. Innanför ”murbruket” bygger bina olika kammare och lägger ett ägg i varje. Längst in, där de är bäst skyddade, placeras honorna.

Du kan sätta upp bihotell när som helst under året, men det är under våren, sommaren och tidig höst som det är som mest aktivitet kring dem.

Här är några tips till dig som vill sätta upp ett bihotell:

  • Borra gärna många olika storlekar på hålen. 
  • De små hålen (2-4 mm) glöms ofta bort, men många vanliga biarter är väldigt små. Borra därför små hål i ditt bihotell.
  • Bina vill ha djupa hål (5-10 cm). Då får de plats med många ägg, som läggs ett och ett i olika kammare.
  • Med djupa hål behöver du inte heller oroa dig för att fåglar ska komma åt alla bin.
  • Placera bihotellet på en solig, vindsyddad plats, gärna 0,5-2 meter ovan marken.
  • Sprid hellre ut många mindre bostäder än att göra ett jättestort hotell.
  • Ha gärna pollen- och nektarrika växter i närheten. Helst växter som finns vilt i den svenska naturen.
  • Exempel på lämpliga växter: fibblor (t exmaskros), åkervädd, ängsvädd, blåklockor, käringtand, gökärt, sandvita, blåmunkar, väddklint, sälg, hagtorn, slån, lönn, samt fruktträd och bärbuskar.

LÄS MER: Bihotell – det här ska du tänka på

Tips inför att anlägga en damm. Läs mer i vår samlingsartikel.

3. Trädgårdsdamm

I de flesta trädgårdar innebär en damm en rejäl ökning av antalet arter som kommer på besök. Det vittnar också era svar om. Många nämner det som den främsta bidragande faktorn till ökad biologisk mångfald. Förutom drickande fåglar har flera av er också lyckats få vattensalamandrar, grodor och paddor till era dammar.

Med en damm får plötsligt alla vattenlevande arter en lämplig livsmiljö. Det gäller både växter, småkryp och groddjur. Vi har skrivit artiklar om vilka småkryp som hittas i vatten (länk), vilka växter som är lämpliga att plantera i dammen (länk) och hur du gör en trädgård lämplig för groddjur (länk). Som om inte detta vore nog så är en damm, oavsett storlek, en populär plats för andra djur att dricka och bada. Under torra perioder kan en ständig vattenkälla vara väldigt viktig för att djur ska släcka törsten.

Ju större damm desto större chans att locka många djur till trädgården, men tänk på att fiskar effektivt äter upp det mesta annat liv i dammen. Skippa därför fiskar i din damm om du vill gynna biologisk mångfald.

Får du inte plats med en stor damm så kan även en liten nedgrävd balja göra skillnad. Flera av svaren påpekar att även minidammar gjort stor skillnad. Det är väldigt glädjande att läsa!

Läs mycket mer om hur du bör gå till väga när du anlägger en damm i vår guide.

LÄS ÄVEN:
• Gör en rabatt för biologisk mångfald
Hur många poäng får din trädgård?
• Så skapar du biologisk mångfald på liten yta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × tre =