Hur många poäng får din trädgård?

Är din trädgård ”godkänd” eller ”utmärkt!”? Hur kan du göra enkla insatser för den biologiska mångfalden så att din poäng och ditt slutbetyg höjs? Det får du hjälp av med den här forskningsbaserade poänglistan. Om du bara har en liten plats att odla på rekommenderas den här artikeln.

• LÄS ÄVEN: Intervju med forskaren bakom poängtabellen

Poänglistan är framtagen av Rasmus Ejrnæs på Århus universitet. Där jobbar han med att utveckla metoder för att mäta trender för biologisk mångfald. Han är en av Danmarks största profiler när det gäller att gynna naturen i närmiljön. Eftersom tabellen är framtagen för danska förhållanden är det en god idé att vara lite flexibel med kraven om du bor i norra Sverige.

Poängsystemet ska ses som en vägledning mot en rikare trädgård. Den är med vilje gjord relativt övergripande för att den ska bli lätt att använda och det finns mycket mer du kan göra i din trädgård för att gynna djurlivet än vad du får poäng för i tabellen. Till exempel bygga en mulmholk.

OBS! Har du en liten trädgård? Var i sådana fall lite flexibel med kvadratmeterkraven. Gör det du får plats med utifrån dina förutsättningar.

Klicka för att förstora bilden.
Illustration: Emma Tinnert

Anpassa poängen till en liten trädgård
Poängen är något orättvisa för de som har en liten trädgård. Om du till exempel har mindre än 100 kvadratmeter att jobba med så kanske det räcker med några kvadratmeter buskage, blomrabatt, gräsmatta och sand/grusområde med inhemska arter. Även om vissa arter behöver en viss storlek på sina livsmiljöer är några kvadratmeter betydligt bättre än inget.

Tänk också på att även om det är svårt att få full poäng (60), så är det enkelt att få betyget ”bra” och därmed göra en del viktiga insatser för djurlivet. Dessutom kan varje ytterligare poäng du skaffar bli livsavgörande hjälp för några djur i din trädgård.

Här följer lite närmare förklaringar till de olika poängområdena:

1. GIFT OCH GÖDNING
Det enklaste sättet att samla in poäng. Använd inte konstgödsel eller bekämpningsmedel. Det är helt enkelt inte bra för naturen.

2. HÄCKAR OCH BUSKAGE
Plantera inhemska arter (som funnits i Sverige i hundratals år) för att minska risken för att sprida invasiva växter, låt ris och grenar ligga i en hög och ha ett tätt buskage någonstans på tomten. Genom att lämna kvar löv under träd och buskar bidrar du till mikrolivet och minskar dessutom risken för torka.

3. STORA TRÄD OCH DÖD VED
Ju större och fler träd desto bättre, men även smala döda träd gör skillnad. Låt det ligga eller stå kvar på tomten. Döda träd är som skyskrapor fulla av liv.

4. ÖRT- OCH GRÄSMARKER
Plantera gärna inhemska arter som pollinatörer uppskattar och om du inte vill låta stora delar av gräsmattan bli en äng, så lämna åtminstone öar i den som får växa fritt och som du klipper först efter blomningen. Läs mer om hur du anlägger en äng i den här artikeln.
Fetbladiga växter som gul och vit fetknopp kan läggas ut som en matta på tak om du har möjlighet. Det är både vackert att se på och bra för pollinatörer.

5. ÄNG OCH VATTEN
Att skapa en trädgårdsdamm eller ett småvatten utan fisk är ett utmärkt sätt att gynna biologisk mångfald i din trädgård. Läs mer om hur du gör här.

6. JORD, STEN OCH VALLAR
Många småkryp bor i jord, grus, stenhögar och sand. Läs mer om hur du gynnar marklevande bin i den här artikeln.

7. BON TILL FÅGLAR OCH DÄGGDJUR
Fågelholkar, fladdermusholkar, mulmholkar eller bihotell – det är många djur som behöver hjälp med att hitta bostäder. Du kan hjälpa dem!

Poängtabellen är framtagen av forskaren Rasmus Ejrnæs, vid Aarhus Universitet, Danmark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *