Uppmaning: Gör insatser under biologiska mångfaldens dag

Bastardsvärmare på röllika. Foto: Erik Hansson

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag. Det är en naturhögtidsdag som uppmärksammas med aktiviteter i hela landet (se en karta här). Varför inte viga dagen åt att göra egna insatser i din trädgård?

Det finns väldigt mycket du kan göra i slutet av maj för att gynna växt- och djurlivet och den biologiska mångfalden. En del saker tar inte längre tid än en minuts tänkande, andra kanske kräver betydligt längre planering och en heldags arbete i trädgården.

Här är några förslag:

Bygg bihotell
Borra hål (2-10 mm breda, 10-15 cm djupa) i träbitar och placera på en solupplyst plats, gärna i lä.
– Läs mer

Släck!
Fladdermöss, nattfjärilar och många andra djur förvirras, störs, trycks undan eller får försämrad förmåga att föröka sig i upplysta platser. Släck därför helt all onödig utomhusbelysning.

Rensa gräs
Gör något vettigt av några kvadratmeter gräsmatta. Gräv bort gräslagret och plantera till exempel ett träd, buskar, inhemska växter, gör en damm, ett risstaket eller anlägg en äng. Det mesta är bättre än hårdklippt graäsmatta.

Gör en sandbädd för marklevande insekter
De flesta vildbin lever i små hål i marken. Du kan gynna dem med vanlig sandlådesand på en solig plats.
– Läs mer

Sälgsandbi. Foto: Erik Hansson

Sätt upp fågelholkar
Det är inte försent för årets fåglar att börja häcka och om inget annat så är fågelholkar en långsiktig hjälp. Det finns för få träd med håligheter i naturen för att ge bostäder åt våra fåglar.
– Läs mer

Anlägg en damm eller minidamm
Ett av de bästa sätten att gynna biologisk mångfald är förvisso också lite fysiskt krävande, men verkligen värt insatsen! En damm skapar förutsättningar för mängder av olika djur och växter som vill ha tillgång till vatten. Har du ont om plats? Gör en minidamm!
– Läs mer

Bygg en mulmholk
Många hotade insekter lever i gamla halvruttna träd. Gör en mulmholk för att kompensera bristen på sådana träd.
– Läs mer

Staplade avsågade grenar och trädstammar bildar livsmiljö åt småkryp, mossor. svampar och lavar. Foto: Erik Hansson

Skapa en hög med ris, stenar eller död ved
Att söka skydd och mat bland grenar eller stenar är något som förenar många djur. Genom att samla ihop en rishög i ett hörn av trädgården skapar du livsmiljöer för insekter, svampar, lavar och mossor och därmed en restaurang för fåglar. En hög med stenar kan bli bostad åt bland annat groddjur och många småkryp.
Du kan också bygga ett risstaket som skydd för vinden och avgränsare i trädgården som samtidigt blir en bra livsmiljö åt småkryp. Eller varför inte stapla grova grenar i en hög som en mur. Du kan dessutom borra i dem för att göra det till insektsbostäder.

Plantera växter som pollinatörer uppskattar
Det finns mängder av lämpliga växter och det bästa är att etablera inhemska växtarter som våra insekter är vana vid. Men du kan också göra det enkelt för dig – de flesta bärbuskar och fruktträd är populära, är lättskötta och ger även dig skörd. Detsamma gäller kryddor som salvia, kungsmynta (oregano) och timjan. Anlägg din kryddträdgård på en solig plats.
– Läs mer

Jobba med jorden
Börja bygg upp en egen jordfabrik i din trädgård. Skapa en kompost, börja täckodla, be att få gräsklipp av grannar till täckodling och kompost och förbättra på så sätt din jord. Det är en långsiktig satsning som lönar sig.
– Läs mer

Grodvänlig trädgård
Att gräva en damm är förvisso det bästa du kan göra för groddjuren, men det finns mycket annat att tänka på. De lever trots allt stora delar av sina liv ovanför vattenytan.
– Läs mer

Igelkott. Foto: Erik Hansson

Igelkottvänlig trädgård
Vi får ofta frågan om vad som hänt med igelkottarna. Många upplever att de var vanligare förr. För att se dem kan du dock behöva vara uppe i skymningen, gryningen eller på natten. Dessutom underlättar det med en trädgård som de uppskattar:
– Läs mer

Anlägg en äng
Att börja sköta delar av trädgården som en äng är ett spännande sätt att lära känna nya växter. Om inte din gräsmatta är väldigt näringsrik kan du helt enkelt börja slå/klippa den bara 1-2 gånger per år, låta klippet ligga en vecka och sedan ta bort det. Eller så gräver du bort gräsmattan, sår ängsfröer (helst bara inhemska arter) och sköter därefter platsen som en äng.
– Läs mer

Sätt upp holk åt fladdermöss
Även fladdermöss kan behöva hjälp med bostäder. I gengäld håller de dig sällskap i skymningen och hjälper till att käka mygg och andra flygfän.
– Läs mer

Plantera inhemska växter i trädgården
Gå ut i naturen och leta efter fina blommor. Se till att det inte är fridlysta eller invasiva arter och att du får plocka frön på just den platsen. Återvänd sedan några veckor efter blomningen för att samla frön och så i din trädgård. Du kan börja hålla koll på omgivningens växter redan nu på våren/sommaren.
– Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *