Tips för fladdermusholkar

Fladdermusholk. Foto: Erik Hansson

Forskare vid University of Illinois orsakade en del uppståndelse när de publicerade sin genomgång om att många fladdermusholkar är olämpliga. Deras påstående bemöts nu av fladdermusexperten Jeroen van der Kooij.

LÄS ÄVEN: • Så gynnar du fladdermöss i din trädgård

Fladdermusholkar säljs numera i många butiker och börjar bli en vanlig insats för de som vill hjälpa den biologiska mångfalden. Forskarna bakom den nya studien menar dock att för små holkar, holkar på fel plats eller holkar målade i mörka färger riskerar att leda till att fladdermössen överhettas och dör. I ett allt varmare klimat ökar risken för att det kommer att ske.

Gäller inte för nordiskt klimat
Fladdermusexperten Jeroen van der Kooij har läst forskarnas slutsatser och menar att det är mycket som inte kan översättas till skandinaviska, kallare förhållanden. Studierna är gjorda i varmare delar av världen och i en del fall även baserade på studier av andra djur än fladdermöss.

En modell för fladdermusholkar som används av myndigheter i Norge. Foto: Jeroen van der Kooij

Han har mätt temperaturer i olika holkar i Norge och följer själv en fladdermuskoloni i en holk på sin tomt med temperaturmätningar, videoövervakning och daglig tillsyn. Holken är till och med uppvärmd för att vara extra väl anpassad till vårt klimat. På varma dagar slår han dock av värmen.
– Under den varma sommaren 2018 fick vi rapporter om många döda fladdermöss i Norge och Sverige, men det var fladdermuskolonier som bodde i hus. Från fladdermusholkar har vi inte sett sådana effekter, säger Jeroen van der Kooij.

Rekommendationerna om att inte måla holkarna i mörka färger, som forskarna vid University of Illinois tog upp, tycker inte Jeroen passar för skandinaviska temperaturer.
– I vårt klimat är fladdermöss beroende av svartmålade holkar och holkar som hänger i solen för att kunna ge en tillräckligt hög temperatur. Ibland kan temperaturen bli för hög, men de flesta dagar kan fladdermössen ha mer nytta av varma holkar.

Bäst med stora eller flera holkar
Han håller dock med om att fladdermusholkarnas storlek kan ha viss betydelse.
– I Norge har vi i alla år rekommenderat stora holkar med flera kammare för fladdermuskolonier. De olika rummen har olika temperaturer som fladdermössen kan välja mellan. När det gäller de små holkarna så går det bra att hänga dem på träd, som ger ett svalare klimat. Det är också en fördel att hänga upp 10-15 holkar så att fladdermössen kan byta mellan holkarna beroende på temperaturen. För enskilda eller små grupper av fladdermöss går det dock fint med de småholkar som folk sätter upp i sina trädgårdar, avslutar Jeroen van der Kooij.

Vi har uppdaterat vår artikel om hur du gör en fladdermusvänlig trädgård med dessa nya rön.

Källor: University of Illinois och Conservation Science and Practice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *