Daggmaskar gynnas av baljväxter och grävfri odling

Dyngmask. Foto: Rob Hille, CC BY-SA 3.0

Daggmaskar utgör en viktig del av ekosystemet under jord. De drabbas av alltför intensivt odlande, men det går att lindra effekterna.

LÄS ÄVEN:Så gynnar du daggmaskar – underjordens hjältar

Daggmaskar gör en stor insats för att skapa jordar med rätt struktur för att ta emot vatten, näring och syre, samt för att omblanda organiskt material mellan olika jordlager. Men de drabbas kraftigt när jorden plöjs. Deras gångar förstörs och de kan dö eller skadas både direkt och indirekt. Jordar som är fattiga på daggmaskar ger sämre bördighet och till och med lägre skördar.

Nu har forskare genomfört långtidsstudier på hur daggmaskar påverkats av olika jordbruk med olika kraftig jordbearbetning. Från intensivt plöjandet till ingen jordbearbetning alls. De jämförde också med om det på marken odlades enbart spannmål eller om det ibland byttes till helt andra grödor.

Forskarna kom fram till att maskarnas arbete med jorden blev effektivast i odlingar utan jordbearbetning. Dessutom ökade den med en varierad växtföljd och om baljväxter (exempelvis ärtor, klöver eller sojabönor) ingick i växtföljden ökade tätheten av daggmaskar med en tredjedel.

– Daggmaskvänliga jordbruksmetoder kan därmed fungera som ett sätt att öka tillgången på ekosystemtjänster, för att få god avkastning med mindre insats, skriver SLU i en sammanfattning av studien.

Även flera tidigare studier har visat att växtföljd som inkluderar baljväxter ger ökad täthet av daggmaskar jämfört med odlingar med enbart spannmål (Hubbard et al., 1999Rodríguez et al., 2020Schmidt et al., 2003). Det finns också flera studier som visat att reducerad jordbearbetning kan ge 2-9 gånger mer daggmask än konventionell jordbearbetning.

Källor: SLU och Applied Soil Ecology

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *