Årets trädgårdskryp 2022: Nyfiken blomfluga

Nyfiken blomfluga. Illustration: Filippo Vanzo

För andra året i rad utannonseras idag Årets trädgårdskryp. Det är en utmärkelse som delas ut av Rikare trädgård – ett samarbetsprojekt som arbetar för ökad biologisk mångfald i landets trädgårdar. Syftet med priset är att uppmärksamma de små, okända djur som lever bredvid oss, ofta gör stora insatser i våra trädgårdar och som är fascinerande att lära känna. Utmärkelsen Årets trädgårdskryp 2022 går till nyfiken blomfluga – en dubbelverkande trädgårdsarbetare som luras med sitt utseende. 

Motivering:
“Nyfiken blomfluga lever ett så spännande liv att den borde kunna väcka ett naturintresse hos de flesta. Den övervintrar troligen inte i Sverige utan flyger hit söderifrån på våren, men genom att kläcka flera generationer på vägen fortsätter den norrut under sommaren och har hittats så långt upp i landet som norr om Kiruna. På vägen har larverna ätit mängder av bladlöss och den vuxna blomflugan har hunnit hjälpa till med pollineringen av åtskilliga växter. Som namnet antyder kan den dessutom uppfattas som nyfiken och besöker ofta framdukat fika i trädgården.”

– Nyfiken blomfluga blir med den här utmärkelsen en ambassadör för landets blomflugor och kan förhoppningsvis skapa uppmärksamhet för dessa spännande insekter som förtjänar vår uppskattning och hjälp, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård. 

Nyfiken blomfluga. Foto: Johan Törnvall

Blomflugor hör till de mest missförstådda småkrypen. Utseendemässigt förväxlas de ofta med getingar med sin smala midja och svartgula bakkropp, men blomflugor har ingen gadd att stickas med och är helt ofarliga. Namnet blomflugor förväxlar många också med de pyttesmå insekter som brukar hittas i blomkrukor, på frukt och liknande platser inomhus, men dessa småkryp, oftast daggflugor med namn som bananfluga och ättiksfluga, liknar inte alls blomflugor.

Det är inte heller så välkänt, namnet till trots, att många blomflugor gör en stor insats i trädgården. Som larver äter många blomflugsarter mängder av bladlöss och som vuxna pollinerar blomflugorna många olika växter. Det finns dessutom blomflugslarver som äter getingarnas larver.

– Det är enkelt att anpassa trädgården för att blomflugor ska trivas bättre och då gör du samtidigt en insats för många andra djur och växter. Odla gärna inhemska växter som blomflugorna är vana vid, låt träd stå kvar, lämna kvar död ved och se till att det finns vatten – exempelvis en trädgårdsdamm eller fågelbad, säger Erik Hansson.

FAKTARUTOR

Nyfiken blomfluga
• Ses framför allt från början av maj till september.
• Övervintrar troligen inte i Sverige utan flyttar hit söderifrån på våren. Har trots det hittats så långt norrut som norr om Kiruna.
• Utvecklingen från ägg till nykläckt fluga kan gå så fort som elva dagar och den kan därmed få flera generationer under en sommar.
• Larverna lever av bladlöss.
• De fullvuxna blomflugorna äter pollen och nektar från flockblommiga växter som hundkäx, kvanne, kirskål, dill och morot.
• Den är väldigt svår att skilja från andra arter i släkten fältblomflugor.
Bålgetingblomfluga – liknar som namnet antyder en bålgeting, men i sin larvform livnär den sig också på både getingars och bålgetingars larver. Foto: Erik Hansson
Blomflugor
• Det finns över 400 arter blomflugor i Sverige.
• Deras livscykel börjar som ägg, innan de kläcks som larver, förpuppas och kläcks som fullt utvecklade blomflugor.
• Larverna hos många arter lever av bladlöss, men det finns också de som t ex äter ägg och larver av andra insekter och de som äter döda växtdelar.
• Till skillnad från bin och fjärilar har blomflugor ingen lång tunga att äta med. De behöver därför blommor som har lättåtkomlig nektar och pollen.
• Många blomflugor liknar andra insekter. Vissa påminner om humlor eller bålgetingar. De flesta liknar bin.
• De små insekterna som dyker upp i blomkrukor och kök är inte blomflugor. Det är oftast sorgmyggor eller bananflugor.
Låt håliga träd stå. De är viktiga bostäder åt djur, som exempelvis blomflugor. Foto: Erik Hansson
Så gynnar du blomflugor i din trädgård
• Skapa en varierad trädgård med många olika miljöer
• Låt gamla träd, grova grenar och stubbar vara kvar
• Anlägg en damm
• Odla gärna flockblomstriga och korgblommiga växter som t ex spansk körvel, maskrosor, prästkrage, hampflockel och olika arter klint.
• Använd inte bekämpningsmedel.
Bygg en blomflugepool

Lär dig mer om småkryp
• Bli medlem i någon av Sveriges entomologiska förenings lokalföreningar, som finns i hela landet: sef.nu • Läs tidningen Yrfän. Läs gamla nummer och teckna prenumeration här: sef.nu/yrfan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *