Latmaskar gynnar livet i trädgården

Maskar gynnas av att få vara ifred i jorden. Foto: Smithsonian Environmental Research Center, CC BY 2.0

I en tidigare artikel här på på Rikare trädgård tog vi upp de enklaste insatserna du kan göra i din trädgård. Ganska många av dessa handlar om att vara lite latare och lite mindre nitisk i arbetet. Det är inget du måste följa slaviskt, men kanske kan du slippa ett onödigt dåligt samvete?

Det finns en lång rad studie som visar att trädgårdar kan vara viktiga för insekter och fåglar. Då är det en trädgård med en stor mångfald av växter, gärna inhemska, och olika livsmiljöer som avses. Ju större variation desto bättre. Så att låta lite ”ogräs” komma på besök här och där, låta buskar och träd växa och ha lite gömslen och vrår hjälper närnaturens djur.

Andra fördelar med att vara en latmask i trädgården är att du ser till att trädgården blir en plats där växthusgaserna lagras och inte släpps ut. Detta sker bland annat när träd, buskar och gräs tillåts växa och när man inte klipper gräsmattan så hårt. Det lagras stora mängder kol i buskar, ännu mer i träd och som mest i gamla, stora träd. Mycket växtlighet i trädgården minskar också risken för översvämningar i området när rötterna hjälper till att suga upp mycket av vattnet.

Även vid torka och värmeböljor, vilket blir allt vanligare runt om i världen, kommer en vildare trädgård med mer växtlighet samla mer dagg som då kommer nå marken och gynna växtligheten. Buskar och träd stoppar också vinden, som har en stark uttorkande effekt. Ju mer lä, desto mindre uttorkning på grund av vinden. Dessutom ger buskar och träd skugga och bidrar med ett mer behagligt lokalklimat.

En kortklippt gräsmatta ökar risken att torka ut. Foto: Erik Hansson

En kortklippt gräsmatta och blottad jord är mycket mer känslig för uttorkning. Det syns tydligt i villakvarter under torka. Hårt snaggade gräsmattor är gulbruna medan trädgårdsängar bibehåller fukten och grönskan bättre.

Minimera grävandet och vattnandet

Varje gång vi gräver i jorden frigörs kol ur marken och dessutom försämras ofta jordens struktur och den blir mindre fruktsam att odla i. Det är med andra ord en god anledning att försöka låta jorden vara i stor utsträckning. Använd dig av tekniker som hügelbädd/odlingslimpa för att odla ovanpå jorden.

Plantera också hellre fleråriga grödor som oftast kräver betydligt mindre skötsel än ettåriga växter. Många fruktträd och bärbuskar klarar sig relativt bra på egen hand (förutom stödvattning i början) och du slipper därmed också gräva i jorden i onödan.

Vattning kan vara en tidskrävande syssla, men det underlättas om du vattnar smart. Det finns en mängd bevattningssystem på marknaden och den händige kan enkelt göra något själv. Att använda vattensäckar med små hål i vid nyplanterade träd eller vissa känsliga växter gör det enkelt att vattna effektivt på rätt plats och under lång tid.

Äppelträd och andra träd är ett plats- och tidseffektivt sätt att gynna biologisk mångfald. Foto: W.carter, CC0

Låt gräsmattan växa

En vid det här laget självklar insats för många är att inte klippa gräset lika ofta. Det finns studier som visar att detta har en positiv effekt på mångfalden av insekter i närheten, oavsett om trädgården ligger i en stad eller på landsbygden. Dessutom minskar användningen av fossila bränslen om fler låter gräsklipparna vila.

Du behöver inte heller åka iväg och slänga grenar, trädstammar och annat. Det finns mycket som de kan användas till i trädgården (läs mer här). Löv och gräsklipp kan du kratta ihop och lägga som ett täcke i odlingarna så bidrar de med minskad avdunstning och minskat behov av att rensa ogräs.

Du som gillar ordning och reda i trädgården, men ändå har en stor variation av växter, ska såklart fortsätta ha det så. Men du behöver inte ha dåligt samvete om du inte hinner med trädgården som du ”borde”. En lite vildare trädgård har väldigt många fördelar och om grannarna skulle klaga så kan du upplysa dem om att din trädgård förutom klimatnyttan och fler djur som äter bladlöss även i deras trädgård kommer ge fler pollinatörer och förbättra hela kvarterets skörd av frukt och grönt. En lat granne med en lite vild trädgård borde uppskattas av de flesta odlare.

Läs även

De enklaste insatserna du kan göra i din trädgård

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *