Mångfald av bin ger fler körsbär

Rödmurarbi. Foto: Pjt56, CC BY-SA 4.0

Vill du få stor skörd av dina körsbärsträd? Då ska du se till att locka flera biarter till din trädgård. Det har forskare i Sverige och Tyskland kunnat visa i en ny studie.

Studien, som leddes av Julia Osterman vid Göteborgs universitet, är förvisso gjord på kommersiella körsbärsodlingar, men kan fungera som vägledning även för trädgårdar och bostadsområden. Körsbär kan vara självfertila, men en del sorter kräver korspollinering och behöver då att bin eller andra pollinatörer flyttar pollen från en körsbärsträd till ett annat.

– Vanligen odlas körsbärsträden med växelvisa rader med de olika sorterna. I vissa fall kan man blanda sorter i samma rad, men då kan det bli svårt att skörda rationellt. Alltså måste bina flyga från en trädrad till nästa för att fruktsättningen ska lyckas, säger Julia Osterman.

Tillsammans med kollegor i Tyskland observerade och jämförde hon pollineringen i totalt 17 odlingar i östra Tyskland. De upptäckte att om pollineringen sköttes av flera arter bin så blev det fler körsbär på träden. Vissa odlare använde enbart honungsbin i bikupor som pollinatörer, andra enbart vilda murarbin och andra använde båda arterna. I de sistnämnda var det flest bär.

Körsbär. Foto: Erik Hansson

– De odlingar som hade honungsbin och många murarbin kunde få bär på upp till 70 procent av blommorna. De odlingar som bara hade honungsbin eller bara murarbin som pollinatörer kunde ligga på 20 procent, säger Julia Osterman.

Gynna murarbin för ökad skörd

Exakt vad det beror på är osäkert enligt forskarna, men en teori är att konkurrensen mellan biarterna får dem att oftare byta träd, vilket resulterar i mer korspollinering. Oavsett vilket är det en god idé att försöka gynna murarbin i närheten av fruktodlingar.

– Murarbin är solitärer och tillverkar inte honung i vaxkakor som honungsbin, de är mer fokuserade på att samla in pollen som de matar sina avkommor med. De gillar att krypa in i rörformade utrymmen där de kan lägga sina ägg. Genom att placera ut till exempel bamburör eller trä med borrade hål i fruktodlingarna så kan odlarna få murarbina att bygga bo där. Men det verkar bara fungera till en viss gräns, sedan blir inte murarbina fler, även om man har placerar ut ännu mer bomaterial, säger Julia Osterman.

Rören eller hålen (om du borrar dem själv) får gärna vara 5-8 mm breda och så djupa som möjligt för att bina ska få plats med många ägg i samma hål. Vissa arter kan även gynnas av att det finns lera i närheten eftersom de använder leran för att fylla igen hålen.

Läs även

• Konstgödsel ger färre besök av bin
Växterna som är populärast hos bin
Ny studie om pollinatörers betydelse för växters fröproduktion
Bihotell – det här ska du tänka på

Källor: Ecology and Evolution, Göteborgs universitet och ”Vildbihotellet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *