Gör insatser för en rikare trädgård

 
Digitalsierad illustration i akvarell av Emma Tinnert

 

Målet med Rikare trädgård är att alla som själv har en trädgård eller har tillgång till en odling eller känner någon som har det, ska göra insatser för den biologiska mångfalden. Det är varken svårt eller tidskrävande att göra betydelsefulla insatser. Vårt mål är att visa hur enkelt det kan vara och inspirera fler att göra skillnad.

• Läs vårt pressmeddelande vid lanseringen av Rikare trädgård.

Här under ges en allmän introduktion till vad du kan göra. Betydligt mer information finns i följande artiklar:

• Nybörjarguide till att skapa en trädgård – så börjar du din resa mot en rikare trädgård

• Odla vilda växter i trädgården.

• Allt du vill veta om jord

• 
Anlägg en äng – släpp upp blommorna och var lite lat med gräsklipparen

• Guide till fågelholkar – häckande fåglar förgyller alla trädgårdar 

• Anlägger en damm/liten våtmark – bland de effektivaste sätten att skapa biologisk mångfald

• Låt det blomma långt in på hösten – välj växter som gör att insekter kan hitta mat sent på säsongen

• Gynna fladdermöss – de kan äta tusentals mygg per kväll och behöver hjälp

• Gynna humlor och bin – ge dem mat och bostäder under hela säsongen

• Undvik invasiva och problematiska arter – slår ut inhemska arter och försvårar för pollinatörer

• Gynna marklevande bin – alla bin bryr sig inte om bihotell

• Plantera lämpliga buskar och träd – lätta att sköta och gynnar många arter

• Sätt upp mulmholkar – minst lika viktigt som bihotell och fågelholk

Bygg en blomflugepool – det är enkelt att gynna dessa pollinatörer

Så lyckas du odla vilda växter – samla och så

De enklaste insatserna du kan göra i din trädgård – din lathet gynnar djuren

• Tips på böcker – lär dig mer om hur du skapar en rikare trädgård

Att anpassa trädgården för att gynna den biologiska mångfalden ska inte underskattas som naturvårdsinsats eftersom det inte kräver så mycket och har potential att göras på många platser runt om i landet. Skulle en majoritet av Sveriges 2,6 miljoner trädgårdar exempelvis göra åtgärder för att gynna pollinatörer som fjärilar, bin och humlor skulle det ha stor betydelse. Samma sak om det exempelvis sattes upp fler fågelholkar i landets trädgårdar och parker. 

Även för dig utan trädgård
Men även för dig som inte har egen mark eller trädgård är följande tips nyttiga. Du kanske kan påverka kommunen eller markägaren där du bor eller så kanske du känner någon som har trädgård som kan skötas med lite större hänsyn för biologisk mångfald? Du kan också efterfråga möjligheten att odla i andras trädgårdar hos Co-grow eller göra insatser på din balkong. Eller varför inte lämna in ett medborgarförslag om en gemensam yta där du och dina grannar kan hjälpas åt att göra fint och locka pollinatörer och andra djur till området?

Bara var fjärde trädgårdsägare har satt upp ett bihotell. Foto: Erik Hansson

Allmänna tips för din trädgård
• Se till att delar av trädgården är lite ”vild”.
• Anlägg en äng (läs mer i vår guide) eller låt åtminstone en del av gräsmattan växa som den behagar så att växter går i blom. Klipp den bara 1-2 gånger per år.
• Lämna död ved i trädgården åt mossor, vedlevande insekter och spindlar.
• Gör en kompost av gräs och kvistar som kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.
• Plantera olika växter så att det ständigt blommar i trädgården från tidig vår till sen höst. Då finns det alltid något för pollinatörerna att hämta.
• Anlägg en damm eller våtmark med vattenväxter. Läs mer i vår guide.

Åtgärder för insekter
• Bygg ett bihotell. Såga av bambupinnar eller vasstrån, lägg in dem i en låda eller liknande så att ena sidan är tilltäppt och förvara bihotellet där det brukar vara torrt och varmt. Du kan också borra 3-13 mm breda, ganska djupa hål i träbitar. Läs mer här.
• Lägg en sand- eller grushög på en solig plats för att locka solitärbin och andra steklar. Läs mer i vår guide.
• Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor och välj växter som blommar vid olika delar av året så att det finns mat åt insekterna under lång tid. Här är tips på en nybörjarrabatt som lockar humlor, bin och fjärilar.
• Ett fågelbad fungerar även för insekter. Se bara till att de enkelt kan ta sig fram till vattnet utan att drunkna, till exempel genom att placera en sten i badet som sticker upp över ytan.

Talgoxe. Foto: Erik Hansson

Talgoxe som häckar i en fågelholk samma år som den sattes upp. Det råder bostadsbrist för många fåglar. Foto: Erik Hansson

Åtgärder för fåglar
• Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter. Här är vår guide till vad du ska tänka på och vilka ritningar som bör följas.
• Plantera träd och buskar som fåglar uppskattar. Exempelvis nypon, hagtorn, hägg, fläder, druvfläder, rönn, körsbär och sälg. Här är vår guide till rätt buskar och träd för att locka fler fåglar till trädgården.
• Gör ett fågelbad. Rengör det gärna ibland och placera det nära buskar så att fåglarna kan söka skydd.
• Mata fåglarna på vintern. Här är en guide till fågelmatning

Åtgärder för andra djur
Guide till hur du gynnar fladdermöss i din trädgård
• Igelkottar trivs bland lövhögar och buskage, så lämna gärna någon del av trädgården lite ”vild”.
• Lägg grova trädstammar på en solig plats för att skapa förutsättningar för svampar, insekter och djur.

One thought on “Gör insatser för en rikare trädgård

  1. Utvecklingen i äldre och nyare villaområden går tyvärr mot en alltmer ” Biologisk Enfald ” ! Hårda ytor av ex. vis betong och för djurlivet livlösa gräsmattor ( noggrant övervakade av Robotgräsklippare ) brer ut sig . Större områden i städer förses med Betalstationer för parkering vilket medför att många tomtägare ( som tidigare kunnat parkera fritt på gatan ) gör om grönytor ( Perennrabatter, träd mm ) till parkeringsplatser . Min förhoppning är att trenden vänder mot en alltmer ” Rikare Trädgård ”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *