Gör insatser för en rikare trädgård

Målet med Rikare trädgård är att alla som själv har en trädgård eller har tillgång till en odling eller känner någon som har det, ska göra insatser för den biologiska mångfalden. Det är varken svårt eller tidskrävande att göra betydelsefulla insatser. Vårt mål är att visa hur enkelt det kan vara och inspirera fler att göra skillnad.

• Läs vårt pressmeddelande vid lanseringen av Rikare trädgård.

Här under ges en allmän introduktion till vad du kan göra. Betydligt mer information kommer publiceras på Rikaretradgard.se framöver och här kan du få fler tips:
• Så anlägger du en äng
• Guide till fågelholkar
• Gynna myggätande fladdermöss i din trädgård
• Gynna humlor och bin
• Undvik invasiva och problematiska arter
• Så gynnar du marklevande bin
• Tips på böcker om biologisk mångfald i trädgården

Att anpassa trädgården för att gynna den biologiska mångfalden ska inte underskattas som naturvårdsinsats eftersom det inte kräver så mycket och har potential att göras på många platser runt om i landet. Skulle en majoritet av Sveriges 2,6 miljoner trädgårdar exempelvis göra åtgärder för att gynna pollinatörer som fjärilar, bin och humlor skulle det ha stor betydelse. Samma sak om det exempelvis sattes upp fler fågelholkar i landets trädgårdar och parker.

Även för dig utan trädgård
Men även för dig som inte har egen mark eller trädgård är följande tips nyttiga. Du kanske kan påverka kommunen eller markägaren där du bor eller så kanske du känner någon som har trädgård som kan skötas med lite större hänsyn för biologisk mångfald? Du kan också efterfråga möjligheten att odla i andras trädgårdar hos Co-grow eller göra insatser på din balkong. Eller varför inte lämna in ett medborgarförslag om en gemensam yta där du och dina grannar kan hjälpas åt att göra fint och locka pollinatörer och andra djur till området?

Allmänna tips för din trädgård
• Se till att delar av trädgården är lite ”vild”.
• Anlägg en äng (läs mer i vår guide) eller låt åtminstone en del av gräsmattan växa som den behagar så att växter går i blom. Klipp den bara 1-2 gånger per år.
• Lämna död ved i ett hörn av trädgården åt mossor, vedlevande insekter och spindlar.
• Gör en kompost av gräs och kvistar som kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.
• Plantera olika växter för att förlänga blomningssäsongen och därmed också locka till sig fler arter.
• Anlägg en damm eller vattenrabatt med vattenväxter och stenar.

Åtgärder för insekter
• Bygg ett bihotell. Såga av bambupinnar eller vasstrån, lägg in dem i en låda eller liknande så att ena sidan är tilltäppt och förvara bihotellet där det brukar vara torrt och varmt. Du kan också borra 3-13 mm breda, ganska djupa hål i träbitar.
• Lägg en sand- eller grushög på en solig plats för att locka solitärbin och andra steklar.
• Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor och välj växter som blommar vid olika delar av året så att det finns mat åt insekterna under lång tid. Här är tips på en nybörjarrabatt som lockar humlor, bin och fjärilar.
• Ett fågelbad fungerar även för insekter. Se bara till att de enkelt kan ta sig fram till vattnet utan att drunkna, till exempel genom att placera en sten i badet som sticker upp över ytan.

Talgoxe. Foto: Erik Hansson

Talgoxe som häckar i en fågelholk samma år som den sattes upp. Det råder bostadsbrist för många fåglar. Foto: Erik Hansson

Åtgärder för fåglar
• Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter. Här är vår guide till vad du ska tänka på och vilka ritningar som bör följas.
• Plantera träd och buskar som fåglar uppskattar. Exempelvis nypon, hagtorn, hägg, fläder, druvfläder, rönn, körsbär och sälg. Här är vår guide till rätt buskar och träd för att locka fler fåglar till trädgården.
• Gör ett fågelbad. Rengör det gärna ibland och placera det nära buskar så att fåglarna kan söka skydd.
• Mata fåglarna på vintern. Här är en guide till fågelmatning

Åtgärder för andra djur
Guide till hur du gynnar fladdermöss i din trädgård
• Igelkottar trivs bland lövhögar och buskage, så lämna gärna någon del av trädgården lite “vild”.
• Lägg grova trädstammar på en solig plats för att skapa förutsättningar för svampar, insekter och djur.

One thought on “Gör insatser för en rikare trädgård

  1. Utvecklingen i äldre och nyare villaområden går tyvärr mot en alltmer ” Biologisk Enfald ” ! Hårda ytor av ex. vis betong och för djurlivet livlösa gräsmattor ( noggrant övervakade av Robotgräsklippare ) brer ut sig . Större områden i städer förses med Betalstationer för parkering vilket medför att många tomtägare ( som tidigare kunnat parkera fritt på gatan ) gör om grönytor ( Perennrabatter, träd mm ) till parkeringsplatser . Min förhoppning är att trenden vänder mot en alltmer ” Rikare Trädgård “.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

19 − 16 =