Humlor och andra bin

20190618-rikare-tradgard-humla-IMG_0946

Humlor och andra bin

Våra trädgårdar behöver insekter och andra småkryp av många anledningar. Bland annat för att få hjälp med pollineringen så att exempelvis frukter och bär utvecklas ordentligt. Humlor och andra bin är väldigt viktiga för pollineringen. De lever på nektar och pollen från blommor och eftersom de besöker så många blommor och så ofta är de bland de effektivaste pollinatörerna som finns i din trädgård. Av den anledningen är de också viktiga att värna om.

Det är viktigt att känna till att det finns många olika arter humlor och många arter bin. Honungsbin som bor i kupor är kanske de som är mest kända, men det är många av de andra vildbina som kan behöva vår hjälp. De kan ha både bostadsbrist och svårt att hitta rätt mat. Många är nämligen specialiserade på vissa växters nektar och pollen. Det gäller även humlor, som är ett sorts bi.

För att gynna bina i din trädgård har vi samlat en del nyttig information i följande artiklar:

• Bättre skörd med fler bin och humlor

• Guide till Sveriges vanligaste humlor

• Nybörjarrabatt som lockar bin och humlor

• Jordbruksverkets broschyr om att gynna humlor