Succé för biologisk mångfald-rådgivare

Anna Brandeby Harström jobbar heltid med att försöka öka den biologiska mångfalden i Trollhättans kommun. Foto: Tommy Holl

Rikare trädgård intervjuade i början av året Anna Brandeby Harström – en av Sveriges enda kommunanställda rådgivare i biologisk mångfald. Nu har hon jobbat snart ett år med att uppmuntra kommuninvånare att skapa artrikare trädgårdar och grönytor, och intresset har varit stort.

Anna Brandeby Harström verkade som klippt och skuren för jobbet på Trollhättans kommun. Hennes stora intresse för biologisk mångfald toppades med en utbildning som trädgårdsmästare med specialinriktning mot ängar och ängsskötsel och en bakgrund inom teater och film med stor erfarenhet av att samtala med och tala inför folk.

Efter en tids förberedelser under vintern gick kommunen ut med information om att boende i Trollhättan kunde boka en rådgivning med Anna. Det sattes upp målet att göra 100 hembesök inom tre år. De hade dock ingen aning om hur stort eller litet intresset skulle vara. Det visade sig vara en ogrundad oro.

– Det fylldes snabbt på med anmälningar, berättar Anna Brandeby Harström. På ganska kort tid bokades det in 50 besök under sommarhalvåret. Mer har jag inte hunnit med. Det var verkligen över förväntan och har varit full fart. Det är jättekul!

Skylt som visar att trädgården haft besök av en rådgivare i biologisk mångfald. Foto: Anna Brandeby Harström

Hur har det gått till när någon anmält sitt intresse?
– De har fått fylla i om det är något särskilt de vill ha hjälp med och beskriva sin trädgård så att jag kunnat förbereda mig lite. Sedan har jag gjort hembesök, fått en visning på tomten och pratat lite allmänt om biologisk mångfald. De brukar börja med frågor om blommor och vad de kan plantera för att gynna pollinatörer. Sedan brukar vi prata gräsmattor och jag försöker vara konkret med olika förslag på vad de kan göra.

Gett aha!-upplevelser

Anna återkommer flera gånger till att trädgårdsägarna har fått ”aha!”-upplevelser. Exempelvis när hon berättar om att många djur lever i gamla träd, död ved och att de drabbas av att vi städar bort naturen. Hon brukar också ta upp vikten av död ved, komposter och vattenmiljöer, samt nackdelarna med gifter och belysning.

– För oss som jobbar med de här sakerna är mycket självklarheter, men så är det inte för allmänheten. Det kan behövas samtal och någon som även svarar på ”löjliga” frågor.

Borrning av bihotell. Foto: Anna Brandeby Harström

Efter besöket får de broschyrer med länkar till mer läsning, en privat, anpassad rådgivning via mejl och en skylt som de kan sätta i sin trädgård där det står att de jobbar för att boosta biologiska mångfalden för att visa upp det för grannarna.

Försöker nå ut brett

Förutom att besöka trädgårdar har Anna Brandeby Harström försökt att synas så mycket som möjligt i Trollhättan. Hon har kontakt med den lokala Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet, besöker koloniträdgårdar, trädgårdsföreningar, företag, bostadsrättsföreningar och håller föredrag.

– Första året märkte vi att vi nådde ut till många som redan är intresserade. Nästa mål är att försöka komma ut till människor som inte själva tar kontakt. Jag kommer bland annat prata med flera bostadsrättsföreningar i höst och även försöka nå ut till skolor.

Du nämnde att många har frågor om blommor och gräsmatta – vad mer har folk velat få hjälp med?
– Allt möjligt. När vi pratat och jag förklarat om vikten av träd, död ved, lövhögar och värdväxter så utbrister många ”aha!”. Folk blir intresserade. Många frågor gäller också invasiva arter. Det är något de hört om eller läst om i media, men många är osäkra kring regler och annat.

När jag intervjuade dig innan du börjat med hembesöken trodde du att du kanske behöver vara lite som en psykolog och känna in folk och deras förutsättningar. Hur har det gått – har du varit en biologisk mångfald-psykolog?
– Faktum är att det stämmer. Det har varit viktigt att lyssna och känna in personen och att sedan utifrån den personens vilja, lust och kunskap putta dem i lagom rätt riktning. Jag har inte velat komma med pekpinnar utan mer utgå ifrån förutsättningarna. Jag pratar mycket om att det är en fantastisk insats och att vi kan hjälpas åt. En del är ångestfyllda över hur mycket man borde göra och känner att situationen för miljön är tung. Jag försöker förmedla att det här är ett gemensamt problem – att det är viktigt att vakna upp och få förståelse, men att göra insatser utifrån sina förutsättningar.

Rådgivningsmöte i Strömslunds bostadsrättsförening. Foto: Anna Brandeby Harström

Du sa också innan du startade att du vill försöka fånga känslan att vi alla kan göra något och att det går att göra skillnad – hur känner du kring det nu?
– Jag känner mig faktiskt hoppfull. Det är så många som är ”på”. Det har hänt någonting – en förändring. Fler bostadsbolag har ställt om och börjat till exempel lämnat gräsmattan att växa. Det är en del som klagar på högt gräs, men förvånansvärt få när de väl får information om varför det görs. Det vänds till något positivt och det känns väldigt roligt. Det här arbetet handlar jättemycket om att få folk att förstå på ett enkelt sätt. Det föds ett intresse när folk greppar frågan. Det får inte bli ”vi och dom” och folk får inte tro att det krävs utbildning för att förstå. Vi måste göra det här ihop. 

Hur ser framtiden för projektet ut?
– Det pågår hittills i tre år, men vi jobbat hårt för att det ska bli en fast tjänst även efter det. Det är väldigt positivt från alla håll och kanter. Det är ganska många kommuner som hör av sig också och är nyfikna. Jag har varit i några andra kommuner och hållit föredrag och det här borde kunna spridas mer. Vi har ju energirådgivare i många kommuner – varför inte också biologisk mångfald-rådgivare?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *