Nyhet

Tävling i svensk kommun: Gynna vilda pollinatörer i trädgårdar

Posted on

För att inspirera till fler insatser för vilda pollinatörer har Habo kommun vid Vätterns västra strand ordnat en tävling. De som på bästa sätt gynnar vilda pollinatörer vinner priser. – Vi vill peppa folk att vara med och gynna vilda pollinatörer på ett kul sätt. Vilda pollinatörer är livsavgörande för våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden […]

Nyhet

Kommunen som bestämt sig för att återskapa naturen

Posted on

Tänk om alla i en kommun skulle hjälpas åt för att skapa så mycket biologisk mångfald som möjligt på outnyttjade ytor som hårdklippta gräsmattor. Den idén fick politiker och biologer i staden Hjørring i norra Danmark. Nu har det gått två år sedan projektet startade och de har mött både vissa motgångar, men framför allt […]