Hur ska insektshotell skötas?

Insektsbon borrade i trä. De som är igenpluggade är bebodda. Bakom ”väggen” utvecklas bina under hösten, vintern och våren innan de tar sig ut när det blir tillräckligt varmt. Foto: Erik Hansson

Det dyker ibland upp frågor om man ska städa insektshotell eller om de bör skötas på något annat sätt för att exempelvis minska antalet parasiter. Två experter som Rikare trädgård pratat med ger sin syn på ämnet.

För det första är det viktigt att komma ihåg hur vildbina lever i hotellen. De lägger sina ägg i celler tillsammans med matsäckar av pollen i hålen och murar sedan väggar mellan varje cell som läggs på rad i insektshotellets rör. Detta sker på sommaren. Så när du ser att det är lera eller något annat material som täpper till hålen så innebär det att hålen är bebodda (obs vissa arter täcker för ingångshålet en bit in i röret och för andra faller ”porten! bort sent på säsongen). Där innanför utvecklas nästa års vildbin. De kommer vara där under hela hösten, vintern och delar av våren. Först efter tillräckligt många varma dagar kommer de fram som fullvuxna bin. Insektshotell är alltså inte som fågelholkar som står tomma mer än halva året. Du ska därför inte rensa hålen när de är igenpluggade. Då dödar du bina som bor där innanför. 

Ibland hörs åsikter om att man bör städa hotellet på andra sätt. Exempelvis genom att ta ut binas puppor, städa ur hålen och placera dem på en skyddad plats under hösten. Detta av oro för att parasiter ska drabba bina i allt för hög grad. Det är bland annat något som relativt ofta lyfts i diskussioner i Storbritannien.

Bihotell med rör. I en sådan här lösning kan bostäderna enkelt bytas ut när de börjar vittra sönder eller spricker. Foto: John Hallmén

Biexpertern Krister Larsson berättar att det finns en risk att man snarare gör mer skada än nytta om man städar utan att ha koll på invånarna i hotellen.
– Själv följer jag naturens väg och byter ut hotell som inte är attraktiva – vissa fungerar bra i flera år medan andra verkar tappa attraktionskraften snabbare. I hotell som är konstruerade med hyllor med lösa trästycken med borrade hål är det ju lätt att kontinuerligt rensa bort trästycken som inte är attraktiva och ersätta med nya – jag byter ut några gamla varje år, förklarar han.

Erik Sjödin, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Uppsala och författare till en guide till vildbin, ser inte heller något större behov av att städa bihotellen. Han tycker inte heller att det är ett stort problem att det kan komma parasiter till hotellet:
– Det skulle kunna bli ett bekymmer på sikt om stora insektshotell skulle gynna parasiter snarare än att ge boplatser för vilda bin. Men än så länge har inte jag upplevt att det skulle vara något problem. Parasiter på bin är bara en ingrediens i den biologiska mångfalden. Det är generellt bättre att lägga till hål än att städa bort gamla.

Parasiter har onekligen en negativ klang och det är kanske ingen beundransvärd egenskap att skada en annan levande organism genom att ta sin näring från denna. Men parasiter spelar en väldigt viktig roll för balansen i ekosystemen. Utan parasiter skulle världen svämma över av andra arter som skulle kunna föröka sig obehindrat. Ett insektshotell kan gynna en stor mängd olika arter, varav vildbin bara är några. 

Guldsteklar hör till de vackraste parasiterna. De lever som så kallade kleptoparasiter på andra steklar och äter av det matförråd som värden samlat ihop till sin egen avkomma. Foto: Erik Hansson

De flesta parasiter är förvisso inga goda nyheter för de individuella bina som drabbas, men de utgör inget stort hot mot hotellet i stort eller bipopulationerna. Erik Sjödin berättar att i hans bihotell så var det första året bara ett rödmurarbi som byggt bo. År två hade de ökat till 5 bon och år tre var det 30 bon. Men sedan hade parasiterna börjat hitta dit och åren efter minskade rödmurarbina ned till bara fem bon igen. I takt med att det blev färre värddjur för parasiterna kunde de dock inte föröka sig lika snabbt och bina kan återigen få en comeback.

Det är inte heller så svart eller vitt som namnet ”parasit” antyder heller. Många parasiter skulle faktiskt kunna klassas som nyttodjur.

– Många parasiter är bra pollinatörer, förklarar Erik Sjödin. Medan vildbina gärna flyger iväg relativt långt för att hitta blommor håller sig boparasiter såsom andra vildbin, guldsteklar och planksteklar gärna i närheten av hotellen och kan därmed bidra mer till trädgårdens pollinering än de pollensamlande bina. 

Det finns också rovsteklar som bor i vildbihotellen. Istället för att samla pollen så fångar de larver, bladlöss och bladloppor som proviant till sina ungar. Därför kan det vara en idé att sätta bihotell nära växter som du vill få pollinerade eller hjälp mot bladlöss.

Stora bihotell löper möjligen större risk att få problem med parasiter jämfört med många små bostäder, men det är långt ifrån säkert att det blir ett bekymmer. Foto: Erik Hansson

Går det att se om ett hotell är hårt angripet av parasiter på något sätt?
– Nej jag tror inte det. Jag bryter ibland upp vassrör eller bamburör i mitt bihotell för att se om jag hittar några parasiter, men det finns inget enkelt sätt att se dem om man inte studerar sitt bihotell och vilka arter som rör sig där. Jag skulle dock vilja puffa för att lära sig känna igen invånarna i hotellet exempelvis pollensamlande vildbin, boparasitiska vildbin, rovsteklar som fångar byten och de egentliga parasiterna.

De arter som på sikt kan bli ett riktigt hot mot stora vildbihotell är små arter av flugor och parasitsteklar som exempelvis den lilla stekeln Melittobia acasta och, daggfluga. Jag klämmer faktiskt ibland ihjäl några sådana som när jag ser att det sitter många runt mitt hotell, säger Erik Sjödin. De skulle kunna ställa till med ganska mycket oreda i binas hem eftersom de förökar sig snabbt.

Heriades truncorum (väggbi) – här kikar vi in i boet den 3 september, långt efter det att honan flugit klart ligger här larverna på rad i sina celler med lite kvar av sin pollenmatsäck. Cellerna är avgränsade med kåda och pollenklumpen kommer från korgblommiga växter såsom prästkrage, renfana eller färgkulla. Foto: Erik Sjödin

På sina håll har jag läst rådet att man ska ta in insektshotellen till ett svalt, men skyddat ställe på hösten för att skydda dem för angrepp. Vad säger du om det?
– Nej det tycker jag inte man ska göra. Många arter behöver vinterkyla för att gå i dvala eller för att komma ur dvalan. Det medför en risk att förändra miljön för dem. Visst kan det komma fåglar på vintern som äter ur hotellet, men då är det bättre att sätta upp ett nät som skydd. Parasiter är sällan aktiva på vintern.

Ibland kan det dock behövas lite förflyttningar och förändringar i hotellet. Bamburör och papprör håller bara något eller några år (se nedan). Därefter kommer de vara för slitna för bina och väljas bort. Det första man kan göra är att lägga till några nya rör i det gamla hotellet. Sen kan man flytta de gamla rören till något annat, relativt skyddat och soligt ställe i trädgården, där förhållandena liknar ursprungsplatsen, men dit nya steklar inte hittar. På så sätt flyger rörens invånare ut, men koloniserar inte de gamla hotellrören. Istället hittar de lätt de nya du placerat ut som ersättningsrör. Bihotell kan du inte ha för många av i din trädgård. 

Bihotell med besök av vildbi. Foto: Erik Hansson

Om ditt insektshotell inte verkar inhysa några bin och du har kontrollerat att det är rätt dimensioner på hålen (framför allt 2-10 mm), att det sitter på en lämplig plats (soligt och i lä) och att du har en trädgård med mycket föda åt bina (växter som blommar från tidig vår till hösten) så kan du dessutom behöva en dos tålamod. 

– Det kan ta flera år innan det blir bra bestånd i ett hotell. Ge det tid, avslutar Erik Sjödin.

Material till insektshotell – för- och nackdelar enligt Erik Sjödin

Glas
– Det är kul att titta på hur bina gör sina bon, men det dödar djuren. Det bildas kondens och då dör larverna.

Papprör
– Fungerar bra, men är kortlivade. 1-2 säsonger, sedan är de uttjänta. 

Bambu
– Fungerar också bra, men har lite större dödlighet eftersom de ofta får sprickor.

Vass
– Känns naturligt för bina, men man måste skydda det från regn och fåglar.

Borrade träklampar
– Fungerar bra. Det spelar ingen roll om man borrar hålen från sidan eller längs med veden. 

Tre parasiter som kan dyka upp i bihotellet

Trypoxylon figulus – en långsmal rovstekel vars hona ses här komma med en ”avbenad” spindlel som läggs i boet som proivant till ungarna i boets celler. Foto: Erik Sjödin
Melittobia acasta – en mycket liten parasitstekel vars hona här ses springa på kanten till en bocell. Bilden är kanske lite suddig, men arten är extremt liten. Foto: Erik Sjödin
Cacoxenus indagator (en daggfluga) – flugan är parasit och här ses honan sitta och vakta boet till rödmurarbi (Osmia bicornis). När bihonan är ute och samlar pollen passar daggflugehonan på att smita in i boet och lägger där ett antal ägg, ca 10 i varje vildbicell. Foto: Erik Sjödin

LÄS ÄVEN:
Vanliga frågor och svar om vildbin och bihotell
• Lär dig känna igen Sveriges vilda bin
• Gynna marklevande bin i trädgården
• Lämna snäckskal åt snäckmurarbina
• Ny genomgång av studier visar att honungsbin konkurrerar med vildbin
• Bihotell – det här ska du tänka på

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *