Så hjälper du tornseglarnas och andra djurs ungar

Tornseglarunge. Foto: Erik Hansson

I de flesta fall behöver ”övergivna” fågelungar faktiskt ingen hjälp alls, men om du har hittat en ung tornseglare på marken finns det en del att tänka på om du vill försöka hjälpa den.

Tornseglare är speciella fåglar som lever i stort sett hela sina liv i luften. De häckar i holkar eller under takpannor och håller sig i övrigt flygande, även när de sover och parar sig. Men deras ungar lyckas inte alltid med sin första flygtur och om det är varmt händer det att ungarna söker efter kyla utanför boet och kan då inte ta sig tillbaka till boet. Detta gör tornseglarnas ungar mer utsatta än många andra fågelarter, vars ungar brukar kunna fortsätta matas av föräldrarna när ungarna flugit ut. Andra fågelarters ungar ska oftast bara lämnas i fred eller flyttas till en mer skyddad plats i närheten om den är utsatt för uppenbar fara. Föräldrarna brukar ha bättre koll på ungarna än man kan tro.

Om du hittar just en tornseglarunge på marken rekommenderar Fågelakuten i Närke att du först ser om den kan flyga på egen hand. Håll den högt upp i en öppen hand och sänk sedan handen snabbt så att den möjligen kan flyga iväg på egen hand. Om inte det går är det bästa alternativet att försöka stoppa tillbaka ungen i sitt bo.

Om ungen inte kan flyga och du inte kan placera den i sitt bo kan du försöka kontakta godkända fågelrehabiliterare som finns på många håll runt om i landet. Du hittar de flesta på KFV-riks eller viltakuten.se (många av dem är i stort behov av gåvor från allmänheten). Förhoppningsvis kan de antingen ta hand om ungen eller ge dig råd om hur du bör agera. Det kan dock ibland vara det minst plågsamma för ungen att den får dö så barmhärtigt och snabbt som möjligt.

Tänk på att du inte behöver ge fågelungar vatten. De dricker inte i boet och får vätska från maten. Att försöka mata tornseglarungar är inte enkelt och bör framför allt göras av rehabiliterare.

Här är några allmänna råd om andra fågelarters ungar och djurungar från Katastrofhjälp fåglar vilt (KFV):
• Bara om du på långt håll kan bevaka en unge och konstatera att den inte matats på flera timmar kan du vara säker på att den är övergiven. Har du inte tid att vänta kan du inte heller avgöra om den är övergiven.
• Att ta hem levande eller döda djur kan betraktas som tjuvjakt.
• Vilda djur får inte tas om hand mer än 48 timmar och ungen löper stor risk att skadas om du inte vet precis vad du gör. Fler djurungar dör varje år på grund av missriktad djurvänlighet än på grund av att folk låtit bli att ingripa.
• Om du är det minsta tveksam eller har hittat ett skadat djur eller fågel – vänd dig till exempelvis KFVviltrehabiliterare eller din lokala ornitologiska förening.
• Det är inte sant att djurföräldrar inte längre accepterar djurungar som rörts av människor.

Källor: Närkes Ornitologiska Förening, Katastrofhjälp fåglar vilt och Birdlife Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *