Växtbutikernas svar om bekämpningsmedlen

Lavendel var en av växterna i testet. På de testade plantorna hittades flera ämnen som inte är tillåtna i Sverige. Foto: Maja Dumat, CC BY 2.0

Efter avslöjandet om bekämpningsmedel i vanliga trädgårdsväxter och en intervju med Krav om ekologiska odlingar är det nu dags att höra vad butikerna tänker om att de sålde dessa plantor. Vilket ansvar har återförsäljare och vilka krav är rimliga att ställa på konsumenter?

LÄS HELA ARTIKELSERIEN: • Del 1: Förbjudna bekämpningsmedel i växter som ska gynna pollinatörer • Del 2: Intervju med Krav • Del 3: Växtbutikernas svar

De 18 plantorna var inköpta på bland annat Ikea, Granngården, Flower Team, Ica Maxi, Blomsterlandet och Plantagen. Det var inte tydligt att någon av butikerna var mycket sämre än någon annan och enbart två av växterna var helt fria från bekämpningsmedel – en från Danmark och en från Sverige. Det verkar med andra ord vara väldigt vanligt förekommande. Extra anmärkningsvärt var att flera av plantorna hade förbjudna medel.

Den enda plantan från Sverige utan bekämpningsmedel, en rosenskära, var från butikskedjan Plantagen och troligen från en lokal odlare. Plantagen har dock inte återkommit på Rikare trädgårds intervjuförfrågan. Det har däremot Blomsterlandet och Granngården.

Julia Wright är hållbarhetscontroller på Granngården. Hon berättar att de ställer krav på sina leverantörer i avtal med en tvingande klausul om att hålla sig till de lagar, regler och förordningar som gäller.

– Denna undersökning har gjort det klart för oss att strängare krav behövs, speciellt när det gäller växter som pollinatörer föredrar, men även för samtliga växter som är avsedda för våra trädgårdar, säger hon.

I undersökningen som Naturskyddsföreningen i Helsingborg gjorde så upptäcktes det Impaclorid på en av era ljungplantor. Det är ett ämne som är förbjudet i EU sedan flera år tillbaka. Även Prochloraz och Trichlorophenole hittades, ämnen som inte är godkända i Sverige. Hur kan det komma sig att sådana ämnen hittas i era produkter?
– Det är vi givetvis djupt besvikna över, då det direkt bryter mot de krav vi ställer på våra leverantörer, och den uppförandekod som skrivs på när vi ingår avtal. Vi har kontaktat Naturskyddsföreningen och fått tagit del av analysresultatet samt efterfrågat den information vi behöver gällande vilka plantor som analyserades för att kunna spåra plantorna till specifika odlare. Därifrån tar vi dialogen med berörda, samt belyser problemet, som verkar vara brett applicerbart, till övriga leverantörer som inte varit med i just detta test.

Hon berättar också att de kommer gå till botten med hur det inträffat och kommer därefter ställa ansvarig aktör till svars, samt utkräva åtgärder.

Ljung. Foto: Aqwis, CC BY-SA 3.0

Även Blomsterlandet berättar att deras reaktion på undersökningen var att försöka gå till botten med problemet. Inköpschef Andreas Karlsson:
– Vi har haft en jättebra dialog med Naturskyddsföreningen i Helsingborg angående testresultaten. Vi ligger helt ok till enligt gränsvärdena för bekämpningsmedlen. I dagsläget ställer vi krav enligt IP sigill och deras bestämmelser, men de har inte lika hårda regelverk i Nederländerna och Danmark. De bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige kan vara godkända i andra länder. Det är en problematik som finns.

Att döma av Naturskyddsföreningen i Helsingborgs undersökning är dock inte speciellt många växter i svenska butiker odlade i Sverige. Av de 18 plantorna hade enbart två svenskt ursprung. En av dessa var från Blomsterlandet och i testen hittades bland annat ämnet Mospilan – ett ämne som förbjöds här i mars 2022

Andreas Karlsson berättar att de jobbar med att förbättra miljöhänsyn hos alla sina leverantörer och betonar att det är ett gemensamt arbete där de gärna jobbar tillsammans med andra för att kunna påverka. Upptäcker de problem försöker de hitta en lösning tillsammans med odlarna.
– Vi arbetar med att förändra odlingen för att minska användningen av kemikallier. Det kan bli så att vi inte säljer vissa växter på grund av att det krävs bekämpningsmedel för att odla dem, säger han. 

Både Blomsterlandet och Granngården berättar att de gör egna kontroller hos leverantörerna för att se hur de håller sig till de regler som satts upp. Vid dessa undersökningar hittas ibland bekämpningsmedel, men enligt Andreas Karlsson är de inte över gränsvärdena som satts upp.

Skulle det vara ett alternativ för er att börja sälja certifierade växter som kontrolleras för att inte innehålla bekämpningsmedel?
– Absolut! säger Julia Wright. Vi letar ständigt efter sådana alternativ, men idag finns dessvärre inte många sådana produkter på marknaden, men det är givetvis något vi välkomnar. Vi har vid flera tillfällen kunnat erbjuda ekologiska växter, men de är tyvärr svåra att få tag på i större volymer. Kunden är precis som grönsakskunden mer intresserad av en växt som ser snygg/kompakt ut än ett naturligt växtsätt med eventuella skavanker av insektsangrepp.

Blomsterlandet jobbar på ett lite annat sätt. De har förvisso kryddväxter som är Krav-odlade och det finns en del initiativ hos deras odlare med ekologiska växter, men de menar att det är svårt att få fram en produkt som fungerar kommersiellt.
– Omställningen till Krav-certifierat är ganska krävande och pengarna finns inte alltid. I dagsläget framhäver vi när produkter är från Sverige och IP sigill-odlare. De håller sig inom regelverk där Sverige är högt rankat, säger Andreas Karlsson.

Han säger att han är tacksam över att undersökningen gjordes och för att frågan lyfts och att det bara är en av flera aktuella miljöfrågor för branschen just nu. Blomsterlandet har till exempel tagit fram en jord som inte innehåller det fossila bränslet torv och Andreas tror att vi snart kommer diskutera mer om perlit – ett annat ämne som används i många köpväxter och vars framställning är långt ifrån hållbar.
– Vi är en liten marknad i Sverige och det kan behövas att man gör saker gemensamt för att vi ska kunna flyttar oss framåt i rätt riktning, säger han.

Även Julia Wright på Granngården påpekar att de är tacksamma över att organisationer som Naturskyddsföreningen finns och gör denna typ av undersökningar.
– Det hjälper oss och våra branschkollegor att upptäcka brister, och på så vis möjligheten att åtgärda dessa så att vi kan hjälpa till att minska gifter i vår miljö, och hjälpa våra livsviktiga pollinatörer på rätt sätt.

Christel Kvant, som ansvarade för undersökningen hos Naturskyddsföreningen i Helsingborg, har läst butikernas svar och kommenterar dem så här.
– Jag är glad att det finns en strävan hos Blomsterlandet och Granngården att försöka göra något åt den rika förekomsten av bekämpningsmedel på blommorna. För så här kan det inte fortsätta. Vi måste alla ta ansvar för detta. Konsumenterna måste efterlysa ekologiskt odlade blommor. Växtbutikerna måste se till att växterna de säljer är fria från gifter. Odlarna måste kunna leverera ekologiskt odlade växter. Jag tror och hoppas att de växtproducenter som inte inser det snart har spelat ut sin roll.

Läs även:
Artikelserie, del 1: Förbjudna bekämpningsmedel i växter som ska gynna pollinatörer
Artikelserie, del 2: Intervju med Krav om bekämpningsmedel och certifierade växter
• Trädgårdar med bekämpningsmedel har färre fåglar
• Konstgödsel ger färre besök av bin
• Bidödande bekämpningsmedel får dispens igen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *