Bidödande bekämpningsmedel får dispens igen

Socketbetsfält i Skåne. Foto: Fraggeth – Eget arbete, CC BY-SA 3.0Länk

Åtskilliga studier har pekat ut neonikotinoider som en fara för bin och andra insekter. Nu har jordbrukare i Storbritannien fått dispens för att använda medlet. Även i Sverige har jordbrukare försökt få använda medlet, trots EU-förbud.

Medlet thiamethoxam innehåller neonikotinoider och förbjöds 2018 i Europa efter att flera studier upptäckte att det skadade bin. Men i Storbritannien, precis som i Sverige, ansökte odlare om att få dispens för att få använda medlet trots allt. I Sverige godkände först Kemikalieinspektionen dispensen, men det överklagades av Naturskyddsföreningen:

– Vi anser att beslutet är felaktigt. Att ge dispens åt ett så farligt bekämpningsmedel är inte förenligt med EU:s regler på området. En dispens kan bara ges när det är ”nödvändigt” på grund av en ”fara”. Vi anser inte att detta är tillämpbart, då det är fullt möjligt att odla sockerbetor ekologiskt, sa Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Kemikaliedomstolens beslut upphävdes av Mark- och miljödomstolen.

Godkänns i Storbritannien trots hård kritik

Men i Storbritannien hade inte bina samma hjälp från rättsväsendet. Där godkändes nyligen ett undantag för medlet och det motiverades med att skördeförlusterna för sockerbetor kunde uppgå till 69 procent på grund av ett virus.

Flera naturföreningar har uttryckt hård kritik mot att ett medel som slår hårt mot insekter, jordmånen och vattendrag nu tillåts.

– Det är beklagligt att floder och blommor i östra England i sommar kommer att förorenas med giftiga insektsmedel, till stor skada för bin, dagsländor och många andra djur. Neonikotinoider är med rätta förbjudna och att godkänna dem, mot alla expertråd, måste få ett slut, säger Matt Shardlow, chef för välgörenhetsorganisationen Buglife, till The Guardian.

Får inte locka pollinatörer inom tre år

Som tecken på hur giftigt ämnet är har brittiska myndigheter beslutat att bönder inte får odla växter som lockar till sig pollinatörer 32 månader efter att det använts på ett fält. Problemet är att ett sådant bekämpningsmedel inte stannar enbart där det använts, det sprider sig i vattendrag, i närnaturen och i jorden, enligt forskning som gjorts.

EU-förbudet 2018 hyllades av naturföreningar i Europa, men faktum är att sedan dess har tolv EU-länder, inklusive Danmark, Frankrike och Spanien gett undantag till reglerna.

Källa: The Guardian

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *