Undersökning: Svenska trädgårdsägare vill upplysas om biologisk mångfald

En ö med blommor i en gräsmatta. Foto: Erik Hansson

En ny europeisk undersökning visar att det återstår mycket arbete med att lyfta vikten av att skapa rikare trädgårdar. Jämfört med trädgårdsägare i andra länder prioriterar få svenskar biologisk mångfald. Men undersökningen inger också hopp.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Husqvarna och har låtit drygt 4 000 trädgårdsägare i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Frankrike svara på frågor. Eftersom det bara är ungefär 500 personer per land som svarat ska resultaten tas med en nypa salt, men baserat på svaren är det bara 19 procent av svenska trädgårdsägare som prioriterar biologisk mångfald högt. Bara Polen är sämre på den punkten (15 %) medan Tyskland (31 %) och Nederländerna (25 %) är i topp.

Tyskland står över huvud taget ut från mängden bland de undersökta länderna. Nästan hälften av tyska trädgårdsägare är ”väldigt bekanta” med begreppet biologisk mångfald, jämfört med en fjärdedel i Sverige och de andra länderna. I Tyskland är det också en klar majoritet som vill ha en trädgård som är ”både vild och välskött”.

Bland svenska trädgårdsägare uppger hela 28 procent att de ”inte har en aning om” hur de kan förbättra den biologiska mångfalden i trädgården och 13 procent tror att det är för svårt och tidskrävande. För att jobba mer med biologisk mångfald anger trädgårdsägarna att de vill få en större förståelse för hur man gör, enkla ”verktyg” eller guider att följa och mer tid över i ett hektiskt liv.

Men även om få svenskar vet hur de ska göra för att öka den biologiska mångfalden i sin trädgård så anger hela 60 procent att de vill lära sig mer. Viljan att göra större insatser för biologisk mångfald finns med andra ord där. Hela 52 procent säger också att biologisk mångfald är ”viktigt” eller ”ganska viktigt” när nya trädgårdsprojekt planeras.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det fortfarande råder stor kunskapsbrist bland svenska trädgårdsägare om hur enkelt det är att förbättra den biologiska mångfalden, men att det åtminstone finns en stor lust att göra mer.

Här är några av de enklaste sakerna du kan göra för att öka den biologiska mångfalden i trädgården:
• Låt träd och buskar stå – de är hem åt väldigt många djur
• Spara blommande öar i gräsmattan när du klipper
• Lämna ris och grenar i ett hörn i trädgården istället för att bränna eller slänga allt
• Ställ ut vatten/fågelbad under sommaren
• Låt en del ”ogräs” vara kvar
• Sätt ut/borra bihotell på en solig plats i lä (gärna 2-10 mm breda hål, gärna minst 10 cm djupa)
• Plantera växter som bin uppskattar – det brukar framgå på plantskolor

Läs mer om de enklaste insatserna du kan göra i den här artikeln.

LÄS ÄVEN:
• Allt fler gör insatser för biologisk mångfald i sina trädgårdar
9 av 10 har gjort insats för en artrikare trädgård

Källor: Husqvarna och ”Biodiversity – Category behaviour and awareness study

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *