Ny satsning på djurhälsa – rapportera döda djur från trädgården

Vanlig groda heter vår vanligaste groda. Foto: Holger Krisp, CC BY 3.0

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) lanserar en ny satsning som de kallar vilthälsa inpå knuten. Målet är att få allmänhetens hjälp med att öka kunskapen om hur de vilda djuren i vår absoluta närhet mår.

Medbordgarforskningsprojektet går ut på att rapportera in döda vilda djur, som du hittar i trädgården eller närheten av ditt hus. Det kan till exempel handla om ekorrar, fåglar eller andra djur, men sommaren 2022 är det framför allt groddjur (grodor, paddor och vattensalamandrar) och ormar som SVA efterfrågar.

Med hjälp av rapporter och prover från allmänheten kan SVA få en bättre översikt av hälso- och sjukdomsläget av de vilda djuren i Sverige. Sjukdomar hos djur kan dels leda till att de minskar i antal, men så kallade zoonotiska sjukdomar kan även smitta människor. Exempelvis salmonella, sorkfeber, duvpest, dvärgbandmask eller papegojsjuka. Genom att skapa ett nätverk av personer som rapporterar in döda djur i sin närhet får SVA värdefull kunskap.

– Vi vill skapa ett nätverk av rapportörer som kan vara våra ögon och händer på plats. Då kan vi få en bättre överblick över de vilda djurens hälsa och sjukdomar, men också indikationer på när och var ökad dödlighet eller sjukdomsutbrott sker, säger Gustav Averhed, viltveterinär och biträdande statsveterinär vid SVA.

Vill du delta?
• Anmäl dig till nätverket Vilthälsa inpå knuten
• Rapportera fynd

Källa: SVA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *